Эмне үчүн ацетилен c2h2 G кээде эндотермикалык кошулма деп аталат?
Эмне үчүн ацетилен c2h2 G кээде эндотермикалык кошулма деп аталат?
Anonim

Эмне үчүн ацетилен, C2H2(г), кээде чалышат а "эндотермикалыккошулма? A. күйүү ацетилен кычкылтекте жылуулукту соруп турган муздак от пайда болот. Суюк жана газ түрүндөгү ацетилен экөө тең тийүүгө суук.

Демек, c2h2 кошулмалардын кандай түрү?

Ацетилен 1836-жылы Эдмунд Дэви тарабынан ачылган химиялык кошулма, ал эки көмүртек жана эки суутек атомунун байланышынан пайда болот. молекулярдык формуласы ацетилен C2H2 болуп саналат. Анын молекулярдык салмагы 26,04 г/моль. Сууда бир аз эригичтүү түссүз газ, ацетилен өзгөчө жыты бар.

Андан тышкары, ацетилендин бир моль үчүн энтальпиянын өзгөрүшү кандай? Күйүү энтальпиясы

Зат Күйүү реакциясы Күйүү энтальпиясы, ΔH∘c(kJmolat 25∘C)
ацетилен C2H2(г)+52O2(г)?2CO2(г)+H2O(l) −1301.1
этанол C2H5OH(l)+3O2(г)?2CO2(г)+3H2O(l) −1366.8
метанол CH3OH(l)+32O2(г)?CO2(г)+2H2O(l) −726.1
изооктан C8H18(l)+252O2(г)?8CO2(г)+9H2O(л) −5461

Экинчиден, ацетилендин күйүү энтальпиясы кандай?

-1299 кДж/моль

c2h2 тыгыздыгы кандай?

1,1 кг/м³

Тема боюнча популярдуу