Мазмуну:

Функциялар математикада кантип иштейт?
Функциялар математикада кантип иштейт?
Anonim

In математика, а функция биринчи көптүктүн ар бир элементине экинчи топтомдун так бир элементи менен байланышкан көптүктөр ортосундагы байланыш. Типтүү мисалдар болуп саналат функциялары бүтүн сандардан бүтүн сандарга же чыныгы сандардан реалдуу сандарга. Мисалы, планетанын абалы а функция убакыттын.

Анда функциялар кантип иштейт?

А функция ар бир х үчүн у үчүн бир гана жообу бар теңдеме. А функция көрсөтүлгөн түрдөгү ар бир киргизүүгө так бир чыгууну дайындайт. А деген ат коюу кеңири таралган функция y ордуна f(x) же g(x) болот. f(2) биздин бааны табышыбыз керек дегенди билдирет функция x 2ге барабар болгондо.

Математикада функцияларды эмне үчүн колдонобуз? Анткени биз табияттагы жана коомдогу чоңдуктардын ортосундагы көз карандылык жөнүндө теорияларды тынымсыз жасоо, функциялары курууда маанилүү курал болуп саналат математикалык моделдер. Мектепте математика, функциялары адатта сандык киргизүү жана чыгуулар бар жана көбүнчө алгебралык туюнтма менен аныкталат.

Ошо сыяктуу эле, математикада функцияларды кантип жасайсыз?

Функциялар

  1. Функцияны көптүктүн ар бир х мүчөсүн алып, аны ыйгаруучу же анын сүрөттөлүшүндө белгилүү болгон у маанисине түшүрүүчү эреже катары кароого болот.
  2. x → Функция → y.
  3. Ф, г же h сыяктуу тамгалар көбүнчө функцияны көрсөтүү үчүн колдонулат.
  4. Мисал.
  5. f(4) = 42 + 5 =21, f(-10) = (-10)2 +5 = 105 же альтернатива f: x → x2 + 5.

Функциялардын 4 түрү кандай?

Колдонуучу тарабынан аныкталган функциялардын 4 түрдүү түрү болушу мүмкүн, алар:

  • Аргументсиз жана кайтарым мааниси жок функция.
  • Аргументсиз функция жана кайтаруу мааниси.
  • Аргументтер менен иштөө жана кайтаруу мааниси жок.
  • Аргументтер жана кайтаруу мааниси менен иштөө.

Тема боюнча популярдуу