Мазмуну:

Органикалык бирикмелердеги көмүртектин кычкылдануу даражасын кантип аныктоого болот?
Органикалык бирикмелердеги көмүртектин кычкылдануу даражасын кантип аныктоого болот?
Anonim

Көмүртектин кычкылдануу абалын эсептөө үчүн төмөнкү көрсөтмөлөрдү колдонуңуз:

  1. C-H байланышында, H ал бар сыяктуу каралат кычкылдануу абалы +1ден.
  2. үчүн көмүртек азот, кычкылтек, күкүрт же галогендер сыяктуу көбүрөөк электр терс X металл эмес, ар бир C-X байланышы кычкылдануу абалы ныкы көмүртек тарабынан 1.

Ошо сыяктуу эле, көмүртектин кычкылдануу саны канча?

+4

Андан тышкары, кычкылданууну кантип табасыз? Түшүндүрмө:

  1. Эркин элементтин кычкылдануу саны ар дайым 0 болот.
  2. Монатомдук иондун кычкылдануу саны иондун зарядына барабар.
  3. Ндын кычкылдануу саны +1, бирок азыраак электр терс элементтер менен бириккенде -1 ге барабар.
  4. Кошулмалардагы O-нун кычкылдануу саны адатта -2, ал эми пероксиддерде -1 болот.

Ошентип, CO кычкылдануу абалы кандай?

Анын кошулмаларында кобальт дээрлик дайыма +2 же +3 көрсөтөт кычкылдануу абалы, бирок +4, +1, 0 жана -1 мамлекеттери белгилүү.

Эмне үчүн органикалык кошулмалардын кычкылданышы болот?

кычкылдануу болуп саналат көмүртек атомдору кычкылтек менен байланышка ээ болгондо, мисалы болуп саналат бул мисалда айтылган. It болот электрондорду кыймылдаткан ар кандай реакцияга да тиешелүү. кычкылдануу болуп саналат түз маанисинде атомдун оң зарядын көбөйтүүчү кычкылтектин пайда болушу.

Тема боюнча популярдуу