Химиялык реакциялардын кагылышуу теориясы кандай?
Химиялык реакциялардын кагылышуу теориясы кандай?
Anonim

Кагылышуу теориясы, теория чендерди болжолдоо үчүн колдонулат химиялык реакциялар, айрыкча газдар үчүн. The кагылышуу теориясы үчүн деген божомолго негизделген реакция пайда болушу үчүн реакцияга кирүүчү түрлөрдүн (атомдор же молекулалар) биригиши керек же кагылышуу бири-бири менен.

Андан тышкары, кагылышуу теориясынын 3 бөлүктөрү кандай?

Ал жерде үч маанилүү бөлүктөр чейин кагылышуу теориясы, реакцияга түшкөн заттар керек кагылышуу, алар керек деп кагылышуу жетиштүү энергия менен жана алар керек кагылышуу туура багыт менен.

Ошондой эле, сиз кагылышуу теориясын кантип жасайсыз? Катализатор аралашканда кагылышуу реагенттин молекулаларынын ортосунда химиялык өзгөрүү үчүн азыраак энергия талап кылынат алуу жер, демек, көбүрөөк кагылышуулар реакция пайда болушу үчүн жетиштүү энергияга ээ. Ошондуктан реакция ылдамдыгы жогорулайт. Кагылышуу теориясы химиялык кинетика менен тыгыз байланышта.

кагылышуу теориясы химиялык реакциянын ылдамдыгын кантип түшүндүрөт?

The кагылышуу теориясы деп айтат химиялык реакция бар болгондо гана пайда болот кагылышуулар молекулалар менен атомдордун ортосундагы туура энергия деңгээли. Мындан келип чыгат, эгерде молекулалар кагылышуу көп учурда бул көбөйөт чен нын реакция. Температура канчалык жогору болсо, молекулалар жана атомдор ошончолук кинетикалык энергияга ээ болот.

Химияда ийгиликтүү кагылышуу деген эмне?

Молекулалар керек кагылышуу активдештирүү энергиясы деп аталган жетиштүү энергия менен химиялык байланыштар үзүлүшү мүмкүн. Молекулалар керек кагылышуу туура багыттоо менен. А кагылышуу бул эки критерийге жооп берет жана бул а химиялык реакция катары белгилүү ийгиликтүү кагылышуу же а натыйжалуу кагылышуу.

Тема боюнча популярдуу