Астатиндин нейтралдуу атомунда канча валенттүү электрон бар?
Астатиндин нейтралдуу атомунда канча валенттүү электрон бар?
Anonim

жети валенттүү электрон

Ушул сыяктуу эле, астатиндин атомунда канча валенттүү электрон бар?

жети валенттүү электрон

Ошондой эле билиңиз, Be ичинде канча валенттүү электрон бар? Бир же экиден турган атом валенттик электрондор жабык кабыктан ашык реактивдүү, анткени кошумча валенттик электрондор оң ионду пайда кылуу үчүн оңой алынып салынат.

Саны валенттик электрондор.

Мезгилдүү таблица тобу Валенттик электрондор
Топ 2 (II) (щелочтуу жер металлдары) 2

Демек, нейтралдуу атомдо канча валенттүү электрон болушу керек?

Нейтралдуу атомдор үчүн валенттүү электрондордун саны атомдун негизги топтук номерине барабар. Элементтин негизги тобунун номерин анын мезгилдик таблицадагы мамычасынан табууга болот. Мисалы, көмүртек 4-топто жана бар 4 валенттүү электрон. Кычкылтек 6-топто жана бар 6 валенттүү электрондор.

Кайсы элемент эң реактивдүү?

Фтор мезгилдик таблицада эң электр терс элемент катары аныкталгандыктан, аны эң күчтүү кычкылдандыруучу агент кылат. Бул эң реактивдүү эмес металл. Фтор ушунчалык реактивдүү болгондуктан, ал көбүнчө күйбөй турган заттарды күйгүзө алат!

Тема боюнча популярдуу