Алфавиттик тартипте акыркы элемент кайсы?
Алфавиттик тартипте акыркы элемент кайсы?
Anonim

Биринчи химиялык элемент Бул Actinium жана акыркы цирконий болуп саналат. Эскерте кетсек, элементтер Мезгилдик системадагыдай бири-бирине болгон табигый байланышын көрсөтпөйт.

Ушуга байланыштуу элементтер кандай тартипте турат?

Элементтер солдон оңго жана жогорудан ылдыйга карай тизилген тартип атомдук санын көбөйтүү.

Атомдук номерлер, убактылуу аталыштар жана расмий аталыштар:

 • 113: унунтрий (Уут), нихоний (Nh)
 • 115: ununpentium (Uup), moscovium (Mc)
 • 117: унунсептиум (Уус), теннессин (Ц)
 • 118: ununoctium (Uuo), oganesson (Og)

1-30 элементтин валенттүүлүгү кандай?

 • Суутек (Н) атомдук саны -- 1. Валенттүүлүк -- 1.
 • Гелий (He) атомдук саны --2. Валенттүүлүк - 0.
 • Литий (Ле) атомдук саны -- 3. Валенттүүлүк -- 1.
 • Бериллий (Be) атомдук саны -- 4. Валенттүүлүк -- 2.
 • Бор (B) Атомдук саны-- 5.
 • Көмүртек (C) Атомдук саны: 6.
 • Азот (N) атомдук саны --7.
 • Кычкылтек (O) атомдук саны --8.

Андан тышкары, 118 элемент деген эмне?

Мезгилдик системанын элементтери атомдук номери боюнча иреттелген

Атомдук номер Химиялык элементти атагыла Символ
115 Moscovium Мак
116 Ливермориум Lv
117 Теннессин Ц
118 Oganesson Ог

Алфавиттик тартипте кайсынысы биринчи келет?

Сөз кимдики алгачкы тамга алфавитте мурда пайда болот алфавиттик тартипте биринчи келет. Эгерде алгачкы тамгалар бирдей, андан кийин экинчи тамгалар салыштырылат, ж.б., чейин тартип чечилет.

Тема боюнча популярдуу