Терс сызыктуу корреляция деген эмне?
Терс сызыктуу корреляция деген эмне?
Anonim

А терс корреляция тескериси бар экенин билдирет мамиле эки өзгөрмөнүн ортосунда - бир өзгөрмө азайса, экинчиси көбөйөт.

Ушундайча, терс сызыктуу мамиле кандай болот?

линия жөнүндө чачыранды абдан аз, ошондуктан күчтүү бар сызыктуу байланыш. Сызыктын эңкейиши терс (Xтин кичине маанилери Y чоң маанилерине туура келет; X чоң маанилери Y кичине маанилерине туура келет), ошондуктан терс биргемамиле (ал терс корреляция) X жана Y ортосунда.

оң жана терс корреляциянын мисалы кандай? Ичинде оң корреляция, эки өзгөрмө тең бир багытта жылат. үчүн мисал, бар оң корреляция тамеки чегүү жана спирт ичимдиктерин колдонуу ортосунда. Спирт ичимдиктерин колдонуу көбөйгөн сайын тамеки чегүү да көбөйөт. Качан эки өзгөрмө а терс корреляция, аларда бар тескери байланыш.

Ошентип, оң жана терс сызыктуу корреляциянын ортосунда кандай айырма бар?

Терс корреляцияда, өзгөрмөлөр кыймылдайт ичинде тескери, же карама-каршы багыттар. In башкача айтканда, бир өзгөрмө өссө, экинчи өзгөрмө азаят. Качан эки өзгөрмө а оң корреляция, бул өзгөрмөлөрдүн кыймылын билдирет ичинде ошол эле багыт. Бул бир өзгөрмө өскөн сайын, экинчи өзгөрмө өсөт дегенди билдирет.

Кайсы чачыратуу схемасы терс корреляцияны көрсөтөт?

эки түрү бар корреляциялар: оң жана терс. Оң болгон өзгөрмөлөр корреляцияланган терс болгон өзгөрмөлөр, ал эми ошол эле багытта жылып корреляцияланган карама-каршы багыттарда кыймыл. Эгерде эки өзгөрмөнүн ортосунда көрүнгөн байланыш жок болсо, анда жок корреляция.

Тема боюнча популярдуу