Эмне үчүн күкүрт гексафториди октаэдрдик формага ээ?
Эмне үчүн күкүрт гексафториди октаэдрдик формага ээ?
Anonim

Күкүрт гексафториди бар борбордук күкүрт атомдун айланасында болот кара 12 электрон же 6 электрон жуп. Ошентип, SF6 электрондук геометриясы болуп саналат эсептелет октаэдр. Бардык F-S-F байланыштары болуп саналат 90 градус жана ал бар жалгыз жуптар жок.

Муну эске алып, эмне үчүн sf6 октаэдрдик формага ээ?

Ан октаэдр молекула жалгыз электрон жуптары жок, алты атом менен байланышкан борбордук атомдон турат. Valence Shell Electron Pair Repulsion теориясына (VSEPR) ылайык, электрон жуптар бири-бирин түртүшөт, алар бириккен же жалгыз жупта болсо да. октаэдр молекуласы 90 градус.

Андан кийин суроо туулат, гибриддештирүү деген эмне жана sf6 молекуласынын формасын тартыңыз? SF6 sp3d2 көрсөтөт гибриддештирүү. The түзүлүш октаэдр болуп саналат. Ар бир sp3d2 орбиталы 2порбитал фтор менен кабатталып, SF байланышын түзөт.

Ошо сыяктуу эле, кимдир бирөө күкүрт гексахлоридине кандай геометрияны болжолдойт элеңиз?

молекулярдык геометрия нын сульфургексафторид октаэдр болуп саналат. Борбордук атом күкүрт алты фтор атому менен бир байланыш түздү. Ал октеттик эрежеден бошотулган, анткени күкүрт чоң атому бар.

XeF4 үчүн Lewis структурасы кандай?

Байланышпаган эки жуп электрон перпендикуляр огуна орнотулган. Бул түзүлүштөрдүн баары квадрат планар деп аталат XeF4 Lewis структурасы бардыгы болуп 36 валенттик электрондор бар.

Тема боюнча популярдуу