Чектөөчү реагенттин формуласы кандай?
Чектөөчү реагенттин формуласы кандай?
Anonim

табыңыз чектөө реагент ар бир моль санын карап реактив. Химиялык балансты аныктоо теңдеме химиялык реакция үчүн. Берилген маалыматты мольге айландырыңыз (кыязы, конверсия фактору катары молярмассаны колдонуу аркылуу). Берилген маалыматтардан моль катышын эсептеңиз.

Демек, теңдемедеги чектөөчү реактив деген эмне?

Чектөөчү реактив - The реактив химиялык реакцияда пайда боло турган продукциянын көлөмүн чектейт. Реакция баары болгондо токтойт чектөөчү реактив керектелет. Ашыкча реактив - Theреактив химиялык реакцияда реакция токтогондо кала берет чектөөчү реактив толугу менен керектелет.

Ошо сыяктуу эле, сууда чектөөчү реактив деген эмне? Кычкылтек (О2) азыраак өндүрөт суу2О) суутектен (H2) демек, кычкылтек чектөөчү реактив.

Бул жерде, чектөөчү реагент эмнени түшүндүрөт?

The чектөө реагент (же чектөөчү реактивже чектөө агент) химиялык реакцияда химиялык реакция аяктаганда толугу менен керектелүүчү зат. Түзүлгөн продуктунун көлөмү ушуну менен чектелген. реагент, анткени реакция ансыз улана албайт.

Чектөөчү реагенттин продуктунун мольдорун кантип табасыз?

Эгер сизге берилген болсо меңдер ар биринин белекреактив, жана сурады табуу the чектөөчү реактив белгилүү бир реакциянын, андан кийин эң жөнөкөй жолутабуу кайсынысы чектөө (балансталган) химиялык теңдемедеги ар бир маанини ошол заттын тиешелүү коэффициентине бөлүү; кайсы маани кичине болсо, ошол чектөөчү реактив.

Тема боюнча популярдуу