Организмдердин же ткандардын кандай түрлөрү көбүнчө фоссилдер катары сакталат?
Организмдердин же ткандардын кандай түрлөрү көбүнчө фоссилдер катары сакталат?
Anonim

Дене фоссилдер камтыйт сакталган а-нын калдыктары организм (б.а. тоңдуруу, кургатуу, петрификация, перминералдаштыруу, бактериялар жана балырлар). Ал эми из фоссилдер жашоонун кыйыр белгилери болуп саналат организмдин болушу (мисалы, издер, чуңкурлар, издер жана жашоо процесстеринин башка далилдери).

Ошондой эле билүү керек, организмдердин же ткандардын кайсы түрү көбүнчө көмүртек пленкасы катары сакталат?

Анткени көмүртек пленкалар болуп саналат адатта үлгүлөрү менен калган сакталган суунун астындагы эң кеңири таралган фоссилдер балык, рак сымалдуулар жана жалбырактар.

Ошондой эле, организмдердин фоссил катары сакталышынын кандай жолдору бар? Фоссилдер беш түрүндө жолдору: сактоо баштапкы калдыктарды, перминералдаштыруу, калыптарды жана куюуларды, алмаштыруу жана кысуу. аска түзүлүшү өзгөчө фоссилдер окумуштуулар үчүн абдан маанилүү деп аталат. Алар жөнүндө маалыматты көрүүгө мүмкүнчүлүк берет организмдер башкасын эч качан билбешибиз мүмкүн.

Ушундайча, кайсы организмдин фоссил катары сакталышы көбүрөөк ыктымал?

Фоссилизация процесстери көмүлгөндөн баштап табылганга чейинки көптөгөн этаптардан турган татаал фоссил. Организмдер трилобит же аммонит сыяктуу минералдаштырылган кабык сыяктуу катуу бөлүктөрү менен көп мүмкүн болуу фоссилдештирилген медуза же курт сыяктуу жумшак бөлүктөрү бар жаныбарларга караганда.

Кандай калдыктар сакталып калган?

А сакталган фоссил, ошондой эле "чыныгы форма" деп аталат фоссил, " ошонун бири калат бүтүн, же дээрлик бүтүн, анткени ал болгон ыкма фоссилдештирилген. Сакталган фоссилдер сейрек кездешет; көбү фоссилдер алар ачылганга чейин аба ырайынан жана чөкмөдөн зыян тартат.

Тема боюнча популярдуу