Көз карандысыз ассортимент мыйзамы эмнени мисал менен түшүндүрөт?
Көз карандысыз ассортимент мыйзамы эмнени мисал менен түшүндүрөт?
Anonim

Көз карандысыз ассортимент мыйзамы дигибриддик кайчылашка негизделген. Анда бир каармандын мурасы ар дайым болоору айтылат көз карандысыз бир инсандын ичиндеги башка каармандардын мурасынын. Жакшы мисал нын көз карандысыз ассортимент Менделдик дигибриддик кайчылаш болуп саналат.

Ошондой эле билесизби, Көз карандысыз ассортимент мыйзамы деген эмне?

Менделдики көз карандысыз ассортимент мыйзамы эки (же андан көп) ар кандай гендердин аллелдери гаметага бөлүнөт деп айтылат өз алдынча бири-биринен. Башкача айтканда, гамета бир ген үчүн алган аллель башка ген үчүн алынган аллельге таасир этпейт.

Андан кийин суроо туулат, көз карандысыз ассортименттин 10-классынын мыйзамы деген эмне? The Көз карандысыз ассортимент мыйзамы дигибриддик кайчылаш учурунда (эки жуп белгинин кайчылашы), а ассортимент белгилеринин ар бир жуп болуп саналат көз карандысыз башкасынын. Башкача айтканда, гаметалар пайда болгон учурда бир жуп белги экинчи жуп белгиден бөлүнөт өз алдынча.

Мындан тышкары, көз карандысыз ассортимент мыйзамы мейоз менен кандай байланышы бар?

принциби Көз карандысыз ассортимент ар кандай гендерди сүрөттөйт өз алдынча репродуктивдүү клеткалар пайда болгондо бири-биринен бөлүнөт. учурунда мейоз, гомологдук хромосоманын жуптары гаплоиддик клеткаларды пайда кылуу үчүн экиге бөлүнөт жана бул бөлүнүү, же ассортимент, гомологдук хромосомалардын кокустук болуп саналат.

Көз карандысыз ассортимент эмне үчүн маанилүү?

Себеби көздүн түсүн коддоочу ген бөлүнөт өз алдынча (жана туш келди) гаметалар (мейоз) пайда болгондо чачтын түсүн коддоочу генден. Көз карандысыз ассортимент гендердин болуп саналат маанилүү популяциянын ичиндеги генетикалык вариацияларды көбөйтүүчү жаңы генетикалык айкалыштарды өндүрүү.

Тема боюнча популярдуу