Бүтүн сандарды ким жараткан?
Бүтүн сандарды ким жараткан?
Anonim

биринчи системалуу изилдөө сандар абстракциялар катары (б.а. абстракттуу нерселер катары) адатта грек философтору Пифагор менен Архимедге таандык. Көптөгөн грек математиктери 1ди «а саны", ошондуктан алар үчүн 2 эң кичинеси болгон саны.

Анын сыңарындай, бүтүн сандарды ким ачкан?

Байыркы египеттиктер камтуу үчүн бул системага кошулган бардык ыйгарым укуктары 10дон бир миллионго чейин. Натурал сандар биринчи жолу Пифагор (б. з. ч. 582–500) жана Архимед (б. з. ч. 287–212) сыяктуу грек философтору жана математиктери тарабынан олуттуу изилденген.

Ошо сыяктуу эле, 1ден 9га чейинки сандарды ким тапты? 0 Арябхатт ойлоп тапканын баарыбыз билебиз. Жана цифраларды ойлоп табууга чейин 1-9 Булар арабдарда ойлоп табылган деп эсептешет. Бул сандар араб деп да белгилүү Сандар. Биринчи позициялык сан системасы биздин заманга чейинки 2-миң жылдыкта Вавилондо иштелип чыккан.

Ошондой эле суроо системасын ким жараткан?

Aryabhata

Бүтүн сандардын тарыхы кандай?

The бүтүн сандардын тарыхы өзү эсептөө түшүнүгү сыяктуу эле эски, бирок биринчи жазылган Бүтүн сандар 3100-3400-жылдары пайда болгон. Ага чейин, Бүтүн сандар эсептик белги катары жазылган, ал эми эсептик белгилерди билдирген жазуулар бар Бүтүн сандар ал биздин заманга чейинки 30 000-жылдарга таандык.

Тема боюнча популярдуу