Гомозиготалуу аллель деген эмне?
Гомозиготалуу аллель деген эмне?
Anonim

Гомозиготалуу окшош болгон белгилүү бир генге тиешелүү сөз аллельдер экөө тең гомологдук хромосомалар. Ал үстөмдүк кылуучу белги үчүн эки баш тамга (XX) жана рецессивдүү белги үчүн эки кичине тамга (хх) менен белгиленет.

Анда гетерозиготалуу аллель деген эмне?

Гетерозиготалуу организмдин эки башка бар экенин билдирет аллельдер гендин. Мисалы, буурчак өсүмдүктөрү кызыл гүлгө ээ жана гомозиготалуу (кызыл-кызыл) болушу мүмкүн, же гетерозиготалуу (Кызыл Ак). Алар ак гүлдүү болсо, анда алар гомозиготалуу рецессивдүү (ак-ак). Ташуучулар ар дайым гетерозиготалуу.

Ошондой эле, гомозиготалардын мисалы кайсы? Эгерде организмде бир эле аллелдин эки көчүрмөсү болсо, үчүн мисал АА же аа, бул гомозиготалуу ошол касиет үчүн. Эгерде организмде эки башка аллельдин бир көчүрмөсү болсо, үчүн мисал Аа, бул гетерозиготалуу.

Ошо сыяктуу эле, адамдар гомозиготалуу жана гетерозиготалуу аллельдер деген эмне?

Гомозиготалуу бир эле эки нускасын билдирет аллел, мисалы, эки басымдуу аллельдер. Гетерозиготалуу ар бир түрүнүн бирин билдирет аллел, бир басымдуу жана бир рецессивдүү. Биология Генетикалык тукум куучулук жана экспрессия.

Гетерозиготалардын символу эмне?

Гетерозиготалуу генотиптер "Rr" же "Ss" сыяктуу баш тамга (доминант/жапайы типтеги аллельди билдирет) жана кичине тамга (рецессивдүү/мутанттык аллельди билдирет) менен көрсөтүлөт. Же болбосо, "R" гени үчүн гетерозигота "Rr" деп кабыл алынат. Баш тамга көбүнчө биринчи жазылат.

Тема боюнча популярдуу