Зарядсыз атом жөнүндө эмне айтууга болот?
Зарядсыз атом жөнүндө эмне айтууга болот?
Anonim

Андагы протондордун санына жараша атом электрондордун санына барабар атом калат зарядсыз, же нейтралдуу. Качан а атом электрондорду алса же жоготсо, ал электрдик заряддуу ионго айланат.

Ошондой эле, бул мамилелердин кайсынысы зарядсыз атомго туура келет?

Протондордун саны электрондордун санына барабар. Химиялык реакциялардын түрлөрүн эмне аныктайт, ан атом катышат? Эң сырткы электрон катмарындагы электрондордун саны.

Жогоруда айтылгандардын кайсынысы атомдорго туура келет? - Көпчүлүк атомдун көлөмү зат менен толтурулат. - Протондор электрондорду түртөт. - Жогоруда айтылгандардын баары. The билдирүү ушул ЧЫН жөнүндө атомдор Бул «электрондордун өлчөмүн аныктайт атом.” электрондор бир ядросун курчап турат атом жана алар андагы мейкиндикти аныкташат атом ээлейт.

Жөн эле, зарядсыз бөлүкчөлөр деген эмне?

Нейтрон: Ан зарядсыз бөлүкчө атомдун ядросунда табылган. Нейтрон, протон сыяктуу, атомдун жалпы атомдук салмагына бир атомдук масса бирдигин кошот. Протон: оң заряддуу бөлүкчө атомдун ядросунда табылган. Бул бөлүнүү атомдордун жана энергиянын кичинекей фрагменттерин берет.

117-элементтин зарядсыз атомунда канча электрон бар?

Мамлекет: Зарядсыз атомдор бирдей санга ээ электрондор протондор катары. Кантип 117-элементтин зарядсыз атомунда көптөгөн электрондор бар? The элемент көмүртек бар атомдук саны 6, анткени анда 6 протон бар. Анын эң кеңири тараган изотопунун массасы 12, анткени анда 6 протондон тышкары 6 нейтрон бар.

Тема боюнча популярдуу