Инженердик күч деген эмне?
Инженердик күч деген эмне?
Anonim

Күч - Объектти жылдырууга, анын учурдагы кыймылын өзгөртүүгө же формасын өзгөртүүгө алып келе турган объектке карата колдонулган ар кандай аракет. А күч түртүү катары да кароого болот (кысуу күч) же тартуу (созуу күч) объектке аракет кылуу.

Жөн эле, инженердик механикада күч деген эмне?

Аныктамасы 'күч' бир нече жол менен берилиши мүмкүн. Көбүнчө аны "бөлүкчөнүн же дененин кыймыл абалынын өзгөрүшүнүн себеби" катары аныктоого болот. Бул, албетте, бөлүкчөнүн массасынын продуктусу (көбөйтүлүшү) жана анын ылдамдануусу. Күч бир бөлүкчөнүн экинчисине болгон аракетинин көрүнүшү.

Жогорудагыдан тышкары, күч эмне менен өлчөнөт? А күч түртүү же тартуу болушу мүмкүн. Күчтөр болушу мүмкүн өлчөнгөн деп аталган аппаратты колдонуу күч метр. бирдиги күч Ньютон деп аталат. Ал символ менен көрсөтүлгөн N. A күч 2N 7Нден кичине.

Ушундайча, күчтүн жөнөкөй аныктамасы кандай?

Илимде, күч массасы бар нерсенин ылдамдыгын өзгөртүүгө (тездетүү үчүн) түртүү же тартуу. Күч вектор катары көрсөтөт, демек анын чоңдугу да, багыты да бар.

Механикалык күч деген эмне?

А механикалык күч катары аныктоого болот күч Бул эки объекттин ортосунда кандайдыр бир түз байланышты камтыйт (бири күч жана башкасы тыныгуу абалында же кыймыл абалында) жана объекттин абалынын өзгөрүшүнө алып келет (тынчтык абалы же кыймыл абалы).

Тема боюнча популярдуу