Эки популяцияны салыштырганда Стандарттык четтөө канчалык чоң болсо, дисперсия ошончолук көп?
Эки популяцияны салыштырганда Стандарттык четтөө канчалык чоң болсо, дисперсия ошончолук көп?
Anonim

Эки популяцияны салыштырганда стандарттык четтөө канчалык чоң болсо, дисперсия ошончолук көп бөлүштүрүү бар, эгерде кызыкчылыктын өзгөрмөсүнө караганда эки калк бирдей өлчөмгө ээ.

Ошентип, стандарттык четтөө эмне менен бирге колдонулат?

The стандарттык четтөө болуп саналат менен бирге колдонулат MEAN коңгуроо түрүндөгү бөлүштүрүүнү сандык түрдө сүрөттөйт. MEAN борборун өлчөйт? бөлүштүрүү, ал эми стандарттык четтөө бөлүштүрүүнүн таралышын өлчөйт.

Андан тышкары, статистикада эмпирикалык эреже деген эмне? The эмпирикалык эреже нормалдуу бөлүштүрүү үчүн, дээрлик бардык маалыматтар орточо үч стандарттык четтөөлөр чегинде болот деп айтылат. The эмпирикалык эреже үч бөлүккө бөлүүгө болот: маалыматтардын 68% ортодон биринчи стандарттык четтөөнүн чегинде болот. 95% эки стандарттык четтөөлөргө туура келет.

Ушуга байланыштуу, дисперсиялык өлчөм катары диапазонун чектөөсү кандай?

RANGE. The диапазон маалыматтардагы эң чоң жана эң кичине байкоонун ортосундагы айырма. Мунун биринчи артыкчылыгы дисперсиялык өлчөм аны эсептөө үчүн жеңил болуп саналат. Башка жагынан алганда, анын көптөгөн кемчиликтери бар.

Байкоо орточо көрсөткүчтөн стандарттык четтөөлөрдүн санын кандай көрсөтөт?

Z-упайы көбүнчө стандартташтырылган маани деп аталат. Z-упайлары өлчөө стандарттык четтөөлөрдүн саны жогору же ылдый болуп саналат дегенди билдирет. Мис. z-score1.24 "маалыматтын мааниси 1.24" деп чечмеленет стандарттык четтөө үстүндө дегенди билдирет."

Тема боюнча популярдуу