Термелүүлөр менен толкундардын кандай жалпылыгы бар?
Термелүүлөр менен толкундардын кандай жалпылыгы бар?
Anonim

Алардын баары термелүү--башкача айтканда, алар эки чекиттин ортосунда алдыга жана артка жылышат. Көптөгөн системалар термелүү, жана алар бар кээ бир өзгөчөлүктөрү жалпы. Баары термелүүлөр күч жана энергия тартуу. Кээ бир термелүүлөр түзүү толкундар.

Бул жерде термелүүлөр менен толкундардын ортосунда кандай байланыш бар?

Качан толкун (үндөрдү болжолдойт толкун) чөйрө аркылуу тарайт, андан кийин чөйрөнүн бөлүкчөлөрү титиреп баштайт, бул термелүү деп аталат. термелүү жана ал деп аталган багытта өтөт толкун(белгилүү багытта орто ырааттуу бөлүкчөлөрдөгү бузулуу).

Андан кийин суроо туулат, толкундун бир термелүүсү деген эмне? Термелүү борбордук мааниге (көбүнчө тең салмактуулук чекити) же эки же андан көп ар түрдүү абалдардын ортосундагы кандайдыр бир өлчөөнүн, адатта, убакыт боюнча кайталануучу вариациясы. Термин механикалык сүрөттөө үчүн так колдонулат термелүү.

Ушундай жол менен, толкундардын бардык түрлөрү эмнеде жалпылыгы бар?

Ар түрдүү толкундар, бирдей касиеттер Аларга үн толкундары, жарык толкундары, радиотолкундар, микротолкундар жана башкалар кирет. Толкундардын бардык түрлөрү чагылдыруунун бирдей негизги касиеттерине ээ. сынуу, дифракция жана интерференция жана бардык толкундардын толкун узундугу, жыштыгы, ылдамдыгы жана амплитудасы бар.

Үн жана электромагниттик толкундардын кандай жалпылыгы бар?

А Үн толкун узунунан кеткен толкун, ал эми электромагниттик толкундар кайчылаш болуп саналат толкундар. ЭМР заряддуу бөлүкчөлөр тарабынан бөлүнүп чыккан жана жутулуучу энергиянын бир түрү. Үн толкундары керек саякаттоо үчүн орто, бирок электромагниттик толкун кылат жок керек саякат үчүн орто. Электромагниттик толкундар вакуумда өтө жогорку ылдамдыкта кыймыл.

Тема боюнча популярдуу