Тимин менен цитозиндин ортосунда кандай мутация болот?
Тимин менен цитозиндин ортосунда кандай мутация болот?
Anonim

Эки бар түрлөрү пункттан мутациялар: өтүү мутациялар жана трансверсия мутациялар. Өткөөл мутациялар пайда болот пиримидин негизи болгондо (б.а., тимин [T] же цитозин [C]) башка пиримидин негизин алмаштырат же пуриндик базаны (б.а., аденин [A] же гуанин [G]) башка пуриндик базаны алмаштырат.

Ошондой эле, мутациянын 4 түрү кандай?

ДНК мутациясынын үч түрү бар: базаны алмаштыруу, жок кылуу жана киргизүү

  • Негизги алмаштыруулар. Бир базалык алмаштыруулар чекиттик мутациялар деп аталат, орок клетка оорусун пайда кылган Glu --- Val чекиттик мутациясын эстейли.
  • Жок кылуулар.
  • Кыстармалар.

Ошо сыяктуу эле, мутациянын кандай түрү рекомбинация болуп саналат? Генетикалык материалда өзгөрүү болгондо а деп аталат мутация. Эки маанилүү түрлөрү генетикалык алмашуу болуп саналат рекомбинация жана транслокация. Рекомбинация гомологдук хромосомалардын ортосунда генетикалык материал алмашканда пайда болот.

Мындан тышкары, чекит мутациясынын эки түрү кандай?

Ал жерде чекит мутациясынын эки түрү: базаны алмаштыруу жана кадрды алмаштыруу мутациялар. Бул мисалда С экинчи кодон ырааттуулугун өзгөртүп, А менен алмаштырылган. Frameshift мутация бир базаны кошкондо же алып салганда пайда болот.

Трансверсиялык мутация деген эмне?

Трансверсия мутация пункттун белгилүү бир түрү болуп саналат мутация, бир пурин пиримидиндин ордуна алмаштырылган же тескерисинче. Натыйжада а трансверсия мутация, the мутацияланган гендеги абал, мисалы, тимин же цитозин болгон аденинге ээ болушу мүмкүн.

Тема боюнча популярдуу