Графиктеги чекиттерди кантип которууга болот?
Графиктеги чекиттерди кантип которууга болот?
Anonim

Сураса которуу а пункт (x+1, y+1), сиз аны оңго бир бирдикке жылдырасыз, анткени x огу боюнча + оңго, ал эми бир бирдик өйдө жылдырасыз, анткени y огундагы + жогору көтөрүлөт.

Анын үстүнө котормонун формуласы кандай?

Координаталык тегиздикте биз сыза алабыз которуу багытты жана фигураны канчалык алыска жылдыруу керектигин билсек. үчүн которуу P(x, y) чекити, а оң бирдик жана b бирдик жогору, P'(x+a, y+b) колдонуңуз.

Андан тышкары, трансформациялар кантип иштейт? Функция трансформация f (x) негизги функциясынын кайсынысын болсо да алат, анан аны "трансформациялайт" (же аны "которуйт"), бул формуланы бир аз өзгөртүп, ошону менен графикти жылдырууну айтуунун кооз ыкмасы. Функцияны ылдый жылдыруу иштейт ошол эле жол менен; f (x) – b f (x) ылдый жылдырылды b бирдиктери.

Демек, сүрөт чекити деген эмне?

Рефлексия - а пункт Берилген пункт P күзгүдө "чагылдырылган" жана ага бирдей аралыкта сызыктын башка тарабында көрүнөт. чагылдырылышы пункт Саптын үстүндөгү P шарты боюнча P' ("P prime" деп айтылат) жана "деп аталат"сүрөт"жылдын пункт П.

Функцияны кантип өзгөртөсүз?

Функцияны которуу/трансформациялоо эрежелери:

  1. f (x) + b функциясы b бирдиктерин өйдө жылдырат.
  2. f (x) – b функциясын b бирдиктерин ылдый карай жылдырат.
  3. f (x + b) b функциясын солго жылдырат.
  4. f (x – b) b функциясынын бирдиктерин оңго жылдырат.
  5. –f (x) х огундагы функцияны чагылдырат (б.а. тескери).

Тема боюнча популярдуу