Кроссинг деген эмне жана бул эмне үчүн маанилүү?
Кроссинг деген эмне жана бул эмне үчүн маанилүү?
Anonim

Өтүү гомологдук хромосомалардын өз тизмегинин бөлүктөрүн алмаштыруу процесси. бул маанилүү анткени ал генетикалык өзгөрүүнүн булагы болуп саналат.

Ошо сыяктуу эле, адамдар, эмне үчүн кесип өтүү маанилүү?

Өтүү маанилүү мейоз учурунда хромосомалардын нормалдуу бөлүнүшү үчүн. Өтүү генетикалык вариацияны да эсепке алат, анткени генетикалык материалдын алмашуусуна байланыштуу ашып өтүү, центромера менен бирге кармап турган хроматиддер мындан ары окшош эмес.

Экинчиден, викторинадан өтүүнүн мааниси эмнеде? Бул кыз клеткалар ар кандай генетикалык материалды камтыган ыктымалдыгын жогорулатат. Мейоз бир клеткадан башталып, _______________________ клетка менен аяктайт.

Демек, кроссинг-over эмнени түшүндүрөт?

Crossing Over Аныктама. Өтүү мейоз учурунда гомологдук хромосомалардын бир тууган эмес хроматиддеринин ортосундагы генетикалык материалдын алмашуусу, анын натыйжасында кыз клеткаларда жаңы аллельдик айкалышуулар пайда болот. Ар бири бир ата-энеден алынган бул жуп хромосомалар гомологдук хромосомалар деп аталат.

Өтүп кетүүнүн кандай пайдасы бар?

А өтүү пайдасы Бул популяциянын ичиндеги генетикалык ар түрдүүлүктү сактап, миллиондогон ар түрдүү генетикалык айкалыштарды ата-энелерден урпактарга өткөрүүгө мүмкүндүк берет. Генетикалык өзгөргүчтүк бир түрдүн узак мөөнөттүү жашоо үчүн абдан маанилүү болуп саналат.

Тема боюнча популярдуу