Гиббс бош энергиясы үчүн кандай бирдиктер бар?
Гиббс бош энергиясы үчүн кандай бирдиктер бар?
Anonim

Химиктер адатта энергияны (энтальпия жана Гиббс бош энергиясы) менен өлчөшөт кДж мөл-1 (килоджоуль мольге) бирок энтропияны өлчөө Ж К-1 мөл-1 (джоуль per келвин мольге). Ошентип, бирдиктерди айландыруу керек - адатта энтропиянын маанилерин 1000ге бөлүү менен алар өлчөнөт. кДж К-1 мөл-1.

Ошондой эле, энтальпиянын бирдиктери кандай?

The SI бирдиги белгилүү энтальпия үчүн килограммга джоуль. Аны башка спецификалык чоңдуктарда h = u + pv аркылуу туюндуруп коюуга болот, мында u - өзгөчө ички энергия, p - басым, v - өзгөчө көлөм, ал 1ρге барабар, мында ρ - тыгыздык.

Жогорудагыдан тышкары, Гиббс бош энергиясын кантип эсептейсиз? The Гиббс бош энергия Убакыттын каалаган учурундагы системанын энтальпиясы системанын энтропиясынын температуранын көбөйтүндүсүнөн минус катары аныкталат. The Гиббс бош энергия системанын абалы абал функциясы болуп саналат, анткени ал абал функциялары болуп саналган термодинамикалык касиеттер менен аныкталат.

Бул жагынан алганда, Гиббс эркин энергия бирдиктери барбы?

Гиббс эркин энергия болуп саналат Gstart text, G, end text символу менен көрсөтүлөт жана адатта ээ бирдиктер mol-rxnkJ?башталгыч бөлчөк, башталгыч текст, k, J, аяккы текст, бөлүнүү, башталгыч текст, m, o, l, терс, r, x, n, аяккы текст, акыркы бөлчөк.

Delta G бирдиктери деген эмне?

Анткени энтропия бар бирдиктер Ж К-1 мөл-1, T x ∆S бар бирдиктер Ж мол-1 жана энергиянын өлчөмү болуп саналат. Биз терминди '–T∆S деп атайбызжалпыАмерикалык химик Жосия Уиллард Гиббстен кийин Гиббс энергияны бошотот. Ага ∆ белгиси берилетГ ошондой. ∆Г = ∆H – T∆Sсистемасы.

Тема боюнча популярдуу