Мазмуну:

Жүрүм-турумдун төрт биологиялык түшүндүрмөсү кандай?
Жүрүм-турумдун төрт биологиялык түшүндүрмөсү кандай?
Anonim

Бул топтомдогу шарттар (4)

  • Физиологиялык (механизм/себептүүлүк) жүрүм-турум мээнин активдүүлүгүнө жана анда пайда болгон реакцияларга байланыштуу (мисалы: кээ бир химиялык реакциялар гормондордун мээнин активдүүлүгүнө таасирин тийгизет)
  • Онтогенетикалык (Өнүгүү)
  • Эволюциялык (филогения)
  • Функционалдык (адаптация)

Буга байланыштуу жүрүм-турумдун биологиялык түшүндүрмөсү кандай?

The биологиялык перспектива жаныбарлар менен адамдын физикалык негиздерин изилдөө менен психологиялык маселелерди кароонун бир жолу жүрүм-турум. Бул психологиядагы негизги перспективалардын бири жана мээни, иммундук системаны, нерв системасын жана генетиканы изилдөө сыяктуу нерселерди камтыйт.

Ошондой эле, жүрүм-турумдун кайсы биологиялык түшүндүрмөсү структуранын же жүрүм-турумдун өнүгүшүн сүрөттөйт деп сурашы мүмкүн? Эволюциячыл түшүндүрмө сүрөттөйт эмнеге структурасы же жүрүм-туруму өнүккөн. Онтогенетикалык түшүндүрмө бири болуп саналат структуранын же жүрүм-турумдун өнүгүшүн сүрөттөйт.

Ушуга байланыштуу түшүндүрүүнүн биологиялык деңгээли кандай?

The түшүндүрүүнүн биологиялык деңгээли (жүрүш): көңүл бурат биологиялык жана жүрүм-турумдун негизинде жаткан химиялык процесстер. Негизги процесс түшүндүрүү деңгээли (Жүрүм-турум): адамдарда универсалдуу болгон психологиялык процесстерге басым жасайт.

Жүрүм-турум биологиялык процесстер менен аныкталабы?

Белгилүү болгондой, потенциал жүрүм-турумдары жана аларга карата тенденциялар жүрүм-турумдары конкреттүү экологиялык окуялар менен калыптанышы үчүн толугу менен болуп саналат аныкталды тарабынан а биологиялык орган: мээ. Ал эми тиркелүү изилдөөлөр көрсөткөндөй, адам баласына да кам көрүүнүн таасири өзүнөн көз каранды биологиялык баланын темпераменти.

Тема боюнча популярдуу