Прокариоттор менен эукариоттордун жалпылыгы барбы?
Прокариоттор менен эукариоттордун жалпылыгы барбы?
Anonim

Прокариоттук клеткалар кыл жок бар ядро. экөө тең прокариоттук жана эукариоттук клеткалар бар ичиндеги структуралар жалпы. Бардык клеткалар бар плазмалык мембрана, рибосомалар, цитоплазма жана ДНК. Плазмалык мембрана же клетка мембранасы клетканы курчап турган жана аны тышкы чөйрөдөн коргогон фосфолипиддик катмар.

Бул жерде, прокариоттук жана эукариоттук клеткалардын ортосунда кандай 4 окшоштуктар бар?

Сыяктуу прокариоттук клетка, а эукариоттук клетка плазмалык мембранасы, цитоплазмасы жана рибосомалары бар, бирок а эукариоттук клетка адатта адан чоңураак прокариоттук клетка, чыныгы ядросу бар (анын ДНКсы мембрана менен курчалган дегенди билдирет) жана башка мембрана менен байланышкан органеллдерге ээ. үчүн функцияларды бөлүү.

Экинчиден, прокариоттор менен эукариоттордун жалпы жооптору эмнеде? Экөө тең бар рибосомалар плазмалык мембрана менен курчалган, камтыйт ДНК жана экөө тең цитоплазма менен толтурулган. экөө тең бар клетка дубалдары.

Мындан тышкары, эукариоттук клеткалардын жалпылыгы эмнеде?

Эукариоттук клеткалар формасы, формасы жана кызматы боюнча абдан ар түрдүү. Бирок, кээ бир ички жана тышкы өзгөчөлүктөрү бар жалпы баарына. Алардын арасында плазма (клетка) мембрана, ядро, митохондрия, ички мембрана менен байланышкан органеллдер жана цитоскелет.

Прокариоттук жана эукариоттук клеткалардын ортосунда кандай 5 окшоштуктар бар?

Эукариоттук клеткалар мембрана менен байланышкан органеллдерди, анын ичинде ядрону камтыйт. Эукариоттор сен, мен, өсүмдүктөр, козу карындар, курт-кумурскалар сыяктуу бир клеткалуу же көп клеткалуу болушу мүмкүн. Буга бактериялар мисал боло алат прокариоттор. Прокариоттук клеткалар ядрону же башка мембрана менен байланышкан органеллди камтыбайт.

Тема боюнча популярдуу