Кеплердин үчүнчү мыйзамынын башка аталышы кандай?
Кеплердин үчүнчү мыйзамынын башка аталышы кандай?
Anonim

Кеплердин үчүнчү мыйзамы - кээде деп аталат мыйзам гармониялар - планетанын орбиталык мезгилин жана радиусун башка планеталардыкы менен салыштырат.

Андан тышкары, Кеплердин үчүнчү мыйзамы эмне деп аталат?

Кеплердин үчүнчү мыйзамы, же Мыйзам Гармония - планетанын Күндү айланып чыгышы үчүн талап кылынган убакыт, чакырды анын мезгили, эллипстин 3/2 даражасына көтөрүлгөн узун огунун жарымына пропорционалдуу. Пропорционалдуулуктун константасы бардык планеталар үчүн бирдей.

Экинчиден, Кеплердин үчүнчү мыйзамынын математикалык формасы кандай? Кеплердин 3rd Мыйзам: П2 = Windows Original. Кеплердин 3rd мыйзам болуп саналат математикалык формула. Бул планетанын орбитасынын мезгилин билсеңиз (P = планетанын Күндү айланып өтүшү үчүн канча убакыт керектелет), анда ошол планетанын Күндөн алыстыгын аныктай аласыз (a = планетанын орбитасынын жарым чоң огу).

Ошондой эле, Кеплердин 2-закону эмне деп аталат?

Кеплердин экинчи мыйзамы планеталардын кыймылы Күндүн айланасында эллипстик орбитада айланып бараткан планетанын ылдамдыгын сүрөттөйт. Анда Күн менен планетанын ортосундагы сызык бирдей убакытта бирдей аймактарды шыпырып кетет деп айтылат. Ошентип, планетанын ылдамдыгы Күнгө жакындаган сайын жогорулайт жана күндөн алыстаган сайын азаят.

Кеплердин үчүнчү мыйзамында G деген эмне?

Ньютон константасы, Г, кандайдыр бир туруктуу аралык менен бөлүнгөн эки эки массанын ортосундагы күч жагынан аныкталат. к-ты өлчөө үчүн күндөрдү санап коюу жетиштүү; өлчөө үчүн Г, сиз лабораторияда сыналуучу объекттердин ортосундагы массаларды, бөлүнүүнү жана күчтөрдү абдан так билишиңиз керек.

Тема боюнча популярдуу