Хлор мезгилдик системанын кайсы тобуна кирет?
Хлор мезгилдик системанын кайсы тобуна кирет?
Anonim

Хлор таандык the топ галогендердин – туз түзүүчү элементтер - фтор(F), бром (Br), йод (I) жана астатин (At) менен бирге. Алардын баары оң жактагы экинчи тилкеде мезгилдик таблица ичинде Топ 17. Алардын электрон конфигурациялары окшош, сырткы кабыгында жети электрон бар.

Буга байланыштуу хлор кандай топко кирет?

Хлор ичинде турат топ Мезгилдик таблицадагы 17, галогендер деп да аталат жана жаратылышта элемент катары кездешпейт - кошулма түрүндө гана. Алардын эң кеңири тарагандары туз, натрий хлориди жана калий кошулмалары силвит (же калийхлорид) жана карналлит (калий хлоридгексагидраты).

хлор кайдан табылган? Хлор болушу мүмкүн табылган Жер кыртышында да, океан сууларында да көп. Океанда, хлор болуп саналат табылган натрий хлоридинин (NaCl) курамында, ошондой эле ашкана тузу катары белгилүү. Жер кыртышында эң кеңири таралган минералдарды камтыган хлор галит (NaCl), карналлит жана сильвит (KCl) кирет.

Жөн эле, литий мезгилдик таблицанын кайсы тобуна кирет?

Alkalimetals алты химиялык болуп саналат элементтер ичинде Топ 1, эң сол жактагы тилке мезгилдик таблица. Алар литий (Li), натрий (Na), калий (K), рубидий (Rb), цезий (Cs) жана франций (Fr).

Фтор жана хлор кайсы топко кирет?

Галогендер мезгилдик таблицада асыл газдын сол жагында жайгашкан. Бул беш уулуу, металл эмес элементтер макияж Топ Мезгилдик таблицанын 17 жана төмөнкүлөрдөн турат: фтор (F), хлор (Cl), бром (Br), йод (I) жана астатин (At).

Тема боюнча популярдуу