Жөнөкөй куб химиясы деген эмне?
Жөнөкөй куб химиясы деген эмне?
Anonim

ХИМИЯ ГЛОССАРИЙ

Жөнөкөй же примитивдүү куб тор (ск же куб-P) бирдик уячасынын ар бир бурчунда бир торчосу бар. Анын a = b = c бирдик клетка векторлору жана α=β=γ=90° аралык периштелер бар. Эң жөнөкөй кристаллдык структуралар ар бир торчо чекитинде бир гана атом болгон түзүлүштөр

Буга байланыштуу кайсы материал жөнөкөй куб түзүлүшү бар?

металл Полоний

Андан кийин суроо туулат, жөнөкөй куб бирдик клеткасында канча атом бар? Беттин борборлоштурулган кубунун (fcc) координациялык саны бар 12 жана камтыйт 4 атом бирдик клеткасына. Денеге багытталган кубдун (bcc) координациялык саны 8 жана камтыйт 2 атом бирдик клеткасына. Жөнөкөй кубдун координациялык саны 6 жана клетка бирдигине 1 атомду камтыйт.

куб бирдик клеткалардын үч түрү кандай?

Ал жерде куб бирдик клеткалардын үч түрү кайсылар (i) Жөнөкөй куб (ii) Дененин борбору куб (iii) Жүздүн борбору куб. Булар бирдик клеткалар тарабынан түзүлөт башкача атомдордун же иондордун саны, алар төмөнкүдөй: (i) Жөнөкөй куб бирдик клетка: Бул учурда бир атом же ион ар бир бурчунда жатат куб.

Кубдук бирдик клетка деген эмне?

The куб бирдик клетка эң кичине кайталануучу болуп саналат бирдиги бардык бурчтары 90 болгондоо жана бардык узундуктар бирдей (12.1-сүрөт. б), ар бир огу декарттык координатасы (x, y, z) менен аныкталат. Ар бири куб клетка кубдун ар бир бурчунда 8 атом бар жана ал атом 8 кошуна менен бөлүшүлгөн клеткалар.

Тема боюнча популярдуу