Өндүрүмдүүлүк антропологиясы деген эмне?
Өндүрүмдүүлүк антропологиясы деген эмне?
Anonim

Өндүрүмдүүлүк. Аныктама. адам тилинин чексиз жаңы билдирүүлөрдү жаратуу мүмкүнчүлүгүн билдирет - мурда эч качан айтылбаган - чексиз сандагы субъекттер жөнүндө маалыматты көбүрөөк жана кеңири деталдатуу.

Ошондой эле антропологияда жылыш деген эмнени билесизби?

Тил илиминде, жылышуу тилдин дароо жок нерселер (мейкиндик же убакыт) жөнүндө баарлашуу мүмкүнчүлүгү; б.а. бул жерде жок же азыр жок нерселер. 1960-жылы Чарльз Ф.

Андан кийин суроо туулат, тилге карата өндүрүмдүүлүк деген эмне? Аныктама. Өндүрүмдүүлүк тил илиминде чексиз колдонуу мүмкүнчүлүгү үчүн жалпы термин тил (б.а., ар кандай табигый тил) жаңы нерселерди айтуу. Бул мааниде, өндүрүмдүүлүк көбүнчө сөз жасоого байланыштуу талкууланат. Төмөндөгү мисалдарды жана байкоолорду караңыз.

Мындан тышкары, антропологиянын жалпы дисциплинасынын аныктамасы кандай?

бүтүндөй адамзатты изилдөө. суб антропология дисциплина биринчи кезекте алардын материалдык калдыктарына негизделген өткөн маданияттарды изилдөөгө багытталган. Археология. Тилди изилдөө жана анын маданият менен байланышы.

Антропологиядагы лексика деген эмне?

лексикон. тилдеги сөздөрдүн жалпы запасы. синтаксис. маанилүү сөздөрдү түзүү үчүн сөздөрдү бириктирүү эрежелери. жыныс.

Тема боюнча популярдуу