Технетийдин өзгөчөлүгү эмнеде?
Технетийдин өзгөчөлүгү эмнеде?
Anonim

Technetium мезгилдик таблицадагы эң жеңил радиоактивдүү элемент жана анын изотоптору башка элементтерге, анын ичинде туруктуу рутенийге ажырайт. чоң артыкчылыгы технеций-99м (жарым ажыроо мезгили алты саат) - бул молибден-99 изотопунан бир топ узак жашаган (жарым ажыроо мезгили 67 саат) ажыроо жолу менен өндүрүлгөн.

Ошондой эле, технецийдин касиеттери жөнүндө эмне айта аласыз?

Технетийдин касиеттери күмүш-боз өткөөл металл болуп саналат. Ал нымдуу абада акырындап карарып кетет. Ал азот кислотасында, аква-регияда (нитрохлорид кислотасы) жана концентрленген күкүрт кислотасында эрийт, бирок туз кислотасынын эч кандай күчтүүлүгүндө эрибейт. Technetium's жалпы кычкылдануу даражалары +7, +5 жана +4.

Ошондой эле билесизби, технетий кандай көрүнөт? Технетий болуп саналат нымдуу абада акырын күңүрт түстөгү боз металл. Жалпы кычкылдануу даражалары технеций болуп саналат +7, +5 жана +4. кычкылдануу шарттарында технеций (VII) болот бар катары пертехнетатты ион, TcO4-. химиясы технеций болуп саналат деди окшош болуу ренийдики.

Технеций табигыйбы же синтетикалыкпы?

Бул эң жеңил элемент, анын изотоптору бардык радиоактивдүү; толук иондоштурулган абалынан башка эч бири туруктуу эмес 97Tc. Дээрлик баары технеций катары чыгарылат синтетикалык элемент, жана болжол менен 18 000 тонна гана жер кыртышында каалаган убакта бар деп болжолдонууда.

Технетийди ким тапкан?

Карло Перьер Эмилио Сегре

Тема боюнча популярдуу