Мазмуну:

Географиянын өнүгүү деңгээли кандай?
Географиянын өнүгүү деңгээли кандай?
Anonim

Бул жерде биз географияда колдонулган өнүгүүнүн эң кеңири таралган көрсөткүчтөрүн карап чыгабыз

  • Ички дүң продукт (ИДП)
  • Улуттук дүң продукт (ИДП)
  • Калктын жан башына ИДП.
  • Төрөлүү жана өлүм көрсөткүчү.
  • Адамдык өнүгүү индекси (АӨИ)
  • Ымыркайлардын өлүмүнүн көрсөткүчү.
  • Сабаттуулук деңгээли.
  • Жашоонун узактыгы.

Анын сыңарындай, сиз мамлекеттердин өнүгүү деңгээли кандай деп сурасаңыз болот?

HDR классификациялайт өлкөлөр төрткө өнүгүү деңгээли алардын АДИнин негизинде: «абдан жогорку адам өнүктүрүү,” “жогорку адам өнүктүрүү, " "орто адам өнүктүрүү” жана “төмөн адам өнүктүрүү.” Ар бири өнүгүү деңгээли жалпысынан жогорку киреше, узак жашоо жана көп жылдык билим менен коштолот, Ушул сыяктуу эле география илиминин өнүгүү этаптары кандай? Түшүндүрмө: Бар беш Ростоунун өнүгүү этаптары: салттуу коом, учуу, учуу, айдап баруу үчүн алдын ала шарттар жетилгендик, жана жогорку массалык керектөө курагы. 1960-жылдары америкалык экономист В. Ростоу бул теорияны иштеп чыккан. Бул экономикалык ишмердүүлүктүн моделдерине негизделген.

Ошондой эле, географияда өнүгүү деген эмнени билдирет?

Өнүгүү географиясы бир бутагы болуп саналат география анын жашоочуларынын жашоо деңгээлин жана анын сапатын билдирет. Бул контекстте, өнүктүрүү адамдардын жашоосуна таасирин тийгизген өзгөрүү процесси. Бул өзгөрүүлөргө дуушар болгон адамдар тарабынан кабыл алынган жашоо сапатын жакшыртууну камтышы мүмкүн.

Өнүгүүнүн 4 көрсөткүчү кайсылар?

Мисалы, көрсөткүчтөрдүн өзгөрүшү ИДП өсүш, жумушсуздуктун деңгээли, жашоо узактыгы, коомдук биримдик, жакырчылык жана теңсиздик бир эле коомдук актердун көзөмөлүнөн тышкары болуп, жакынкы дүйнөлүк каржы кризиси сыяктуу жергиликтүү жана глобалдык күчтөрдүн таасиринде болушу мүмкүн.

Тема боюнча популярдуу