Etio деген эмне?
Etio деген эмне?
Anonim

etio- [Гр. aitia, себеп] префикс себептүү маанини билдирет. Variant aetio- АКШдан тышкары колдонулат.

Демек, ETI медициналык жактан эмнени билдирет?

ETI төмөнкүлөрдү билдирет: Эндо-трахеалдык интубация | Кеңейтилген тестирлөө демилгеси.

Ошондой эле, медициналык терминологияда ium эмнени билдирет? ium, нейтр зат атооч суффикс] 1. Химияда элементтердин атына колдонулган суффикс, мис., einsteinium. 2. Грекче суффикс-иондун латындашуусу катары колдонулган суффикс, мис., endoneurium.

Бул жерде, этиология менен себептин ортосунда кандай айырма бар?

Дарыгер аныктоого аракет кылганда себеп оорунун, алар чындыгында аныктоого аракет кылып жатышат этиологиясы оорунун. Этиология болуп саналат себеп оорунун же ушуга байланыштуу илим себептери.

Медициналык терминологиядагы түпкү сөз деген эмне?

Сөздүн тамыры. The тамыр же уңгу а медициналык термин, адатта, грек же латын зат атооч же этиштен алынган. Бул тамыр негизин билдирет мааниси мөөнөттүн. Бирок, көбүнчө ошол мааниси префикстин кошулушу менен өзгөртүлөт (башында сөз) же суффикстин (аягында сөз).

Тема боюнча популярдуу