Кайсы затты химиялык жол менен ажыратууга болбойт?
Кайсы затты химиялык жол менен ажыратууга болбойт?
Anonim

Элементтер таза заттар ошол ажыратуу мүмкүн эмес кадимки боюнча химиялык каражаттар мисалы, күлдөө, электролиз же реакция. Алтын, күмүш жана кычкылтек элементтердин мисалы болуп саналат. Кошулмалар таза заттар элементтердин айкалышы менен түзүлгөн; алар болушу мүмкүн чирип кеткен кадимки химиялык каражаттар.

Ошо сыяктуу эле, кайсы зат химиялык өзгөрүү менен ажыроо мүмкүн эмес?

Кошулмалар жана аралашмалар

А Б
элемент химиялык же физикалык жол менен жөнөкөй заттарга ажыратууга мүмкүн болбогон таза зат. Ар бир элемент уникалдуу физикалык жана химиялык касиеттерге ээ.
кошулма химиялык байланыштар аркылуу бириккен 2 же андан көп түрдүү элементтердин атомдорунан турган таза зат.

Анын сыңарындай, жөнөкөй химиялык каражаттар менен ажыратууга мүмкүн болбогон эң жөнөкөй зат кайсы? Химиялык элемент, ошондой эле элемент деп аталат, каалаганыдыра албаган зат ичине жөнөкөй заттар тарабынан кадимки химиялык процесстер. Элементтер - бардык заттар түзүлгөн негизги материалдар.

Андан кийин, суроо туулат, эч кандай химиялык каражаттар менен жөнөкөй нерселерге бөлүнбөй турган заттарбы?

Элементтер болуп саналат эң жөнөкөй заттын формалары жана ошондуктан жөнөкөй заттарга ажыратуу мүмкүн эмес тарабынанкандайдыр бир химиялык же физикалык билдирет.

Элементтер кантип аныкталат?

Мезгилдик таблицаны колдонсо болот аныктоо аэлемент издөө менен элементтин atomic number. the atomic number an элемент анын атомдорунун ичиндеги протондордун саны элемент. Массалык саны ан элемент протондордун саны жана нейтрондордун саны.

Тема боюнча популярдуу