Толуктоочу негиздерди кошуу менен жаңы ДНК тилкесин эмне түзөт?
Толуктоочу негиздерди кошуу менен жаңы ДНК тилкесин эмне түзөт?
Anonim

Глоссарий

  • ДНК лигаза: кошулушун катализдөөчү фермент ДНК фрагменттери чогуу.
  • ДНК полимераз: а-ны синтездөөчү фермент жаңы жип нын ДНК толуктоочу шаблонго жип.
  • helicase: ачууга жардам берген фермент ДНК учурунда спираль ДНК суутек байланыштарын бузуу менен репликация.

Ошо сыяктуу эле, кимдир бирөө ДНКнын жаңы тилкесин кайсы фермент курат?

ДНК полимераза

Экинчиден, кошумча базалык жупташуу ДНКнын жаңы тилкесинин тактыгын кантип камсыздайт? Эки нуклеотид ДНК тилкелери тааныш кош спирал түзүмүн түзүү үчүн бири-бири менен байланыштырат. The базалык жупташуу эрежелер A гана Т менен жана С гана G менен байланышын талап кылат. Клетка буларга баш ийиши керек жупташтыруу сактоо үчүн репликация учурунда эрежелер тактык жана мутациялардан качыңыз.

Дагы бир нерсе, ДНКнын жаңы тилкелери кантип узартылат?

ДНК андан кийин полимераз кошулат ДНК нуклеотиддер праймердин 3' учуна чейин. Ал уланууда узартуу the жаңы ДНК тизмеги шаблонго толуктоочу нуклеотиддерди кошуу менен жип. ДНК синтез дайыма 5' 3' багытында жүрөт.

Эмне үчүн жаңы ДНК тилкеси 5-3 багытта гана созулат?

41) А жаңы ДНК тилкеси 5'тен 3кө чейин гана узартылат' багыт анткени А) ДНК полимераза нуклеотиддерди кошо баштайт 5шаблондун аягы. B) Оказаки фрагменттери узундугуна жол бербейт 3' to 5' багыт. в) полярдуулук ДНК молекуласы нуклеотиддердин кошулушун алдын алат 3' аягы.

Тема боюнча популярдуу