Катуулукту кантип жазасыз?
Катуулукту кантип жазасыз?
Anonim

сын атооч, sever·er, sever·est

  1. катаал; керексиз ашынган: катуу сын; катуу мыйзамдар.
  2. мүнөзү же көрүнүшү боюнча олуттуу же катаал: катуу бет.
  3. мүрзө; критикалык: катуу оору.
  4. туруштук берүү кыйын, аткаруу, аткаруу ж.б.: анын күчүн катуу сыноо.

Мындан тышкары, катуу ооруну кантип жазасыз?

сын атооч. абдан оорутуу; катуу азап тартуу; чыдагыс кайгылуу; кыйноо: а чыдамдуу ызы-чуу; чыдагыс оору. өтө кылдат или интенсивдүү; экстремалдык: менен бүттү чыдамдуу кам көрүү.

Жогорудагыдан тышкары, Куткаруучу деп эмнени айтып жатасыз? бирөөнү коркунучтан же зыяндан куткарган адам. the/bizim Куткаруучу. Христиан дининде Ыйсага кайрылуунун жолу.

Андан тышкары, катуу көрүнүү эмнени билдирет?

сын атооч, sever·er, sever·est. мүнөзү же көрүнүшү боюнча олуттуу же катаал: а оор жүзү. мүрзө; сын: а оор оору. стили, даамы, стили ж.б.у.с. катуу карманган; жөнөкөй, жөнөкөй же катаал.

Катуулуктун синоними кандай?

Синонимдер. катаалдык катаалдык катаалдык катаалдык катуулук.

Тема боюнча популярдуу