1,50 моль Ca Oh 2 массасы канча?
1,50 моль Ca Oh 2 массасы канча?
Anonim

Сиз ар бир өлчөө бирдиги боюнча көбүрөөк маалымат көрө аласыз: молекулярдык салмагы Ca(OH)2 же грамм Бул кошулма катары да белгилүү Кальций Гидроксид. Заттын көлөмү үчүн SI базалык бирдиги болуп саналат мең. 1 мең 1ге барабар moles Ca(OH)2, же 74,09268 грамм.

Мындан тышкары, Ca Oh 2 мольинин массасы канча?

Жооп жана түшүндүрмө: Моляр масса нын кальций гидроксид б.а. Ca(OH)2 74 граммды түзөт мең (г/моль).

Андан тышкары, 1,5 моль CO2дин массасы канча? Жооп: 66 г бар CO2 ичинде 1,5 моль CO2.

Муну эске алганда, 0,50 моль Ca Oh 2 массасы канча?

The молярдык масса нын кальций гидроксид, Ca (OH)2, 74,092 г/мөл.

4,5 кг Ca Oh 2де канча моль бар?

61 мөл

Тема боюнча популярдуу