Үндүн интенсивдүүлүк деңгээли децибелде кандай?
Үндүн интенсивдүүлүк деңгээли децибелде кандай?
Anonim

The децибел деңгээли а үн босогого ээ болуу интенсивдүүлүк 10дон12 Вт/м2 β = 0 дБ, анткени лог101 = 0. Башкача айтканда, угуунун босогосу 0 децибел.

Окуу максаттары.

1-таблица. Үн интенсивдүүлүгүнүн деңгээли жана Интенсивдүүлүктөрү
Үн интенсивдүүлүгүнүн деңгээли β (дБ) Интенсивдүүлүк I(Вт/м2) Мисал/эффект
10 1 × 1011 Жалбырактардын шыбышы

Ошо сыяктуу эле, децибелдеги үндүн күчүн кантип табасыз?

Физика окуу куралы - Үн - Децибел деңгээли

  1. Үн интенсивдүүлүгүнүн босого интенсивдүүлүгүнө катышын табыңыз.
  2. Катыштын логарифмасын алыңыз.
  3. Катышты 10го көбөйтүңүз.
  4. Децибелдин деңгээлин 10го бөлүңүз.
  5. Бул маанини катыштын көрсөткүчү катары колдонуңуз.
  6. Бир чарчы метрге ватт менен интенсивдүүлүктү табуу үчүн он күчүн колдонуңуз.

Ошондой эле, 100 дБ үндүн интенсивдүүлүгү кандай? Угуунун босогосу жана децибел шкаласы

Булак Интенсивдүүлүк Интенсивдүүлүк деңгээли
Чоң оркестр 6.3*10-3 Вт/м2 98 дБ
Уолкман максималдуу деңгээлде 1*10-2 Вт/м2 100 дБ
Рок-концерттин алдыңкы катарлары 1*10-1 Вт/м2 110 дБ
Оорунун босогосу 1*101 Вт/м2 130 дБ

Ошондой эле билесизби, үндүн интенсивдүүлүгү кандай?

Үн интенсивдүүлүгү, ошондой эле акустикалык катары белгилүү интенсивдүүлүк, алып жүргөн күч катары аныкталат үн ошол аймакка перпендикуляр багытта бирдик аянтка толкундар. Үн интенсивдүүлүгүнүн деңгээли нын логарифмдик туюнтмасы болуп саналат үн күчү шилтемеге салыштырмалуу интенсивдүүлүк.

Үн деңгээли менен үн интенсивдүүлүгүнүн ортосунда кандай айырма бар?

Бул катыш 10го көбөйтүлгөнүн көрсөтүү үчүн децибел (дБ) деп аталган бирдик колдонулат. үн интенсивдүүлүгүнүн деңгээли менен бирдей эмес үн күчү- дейт деңгээл ныкы үн шилтемеге салыштырмалуу интенсивдүүлүк реалдуу эмес интенсивдүүлүк.

Тема боюнча популярдуу