Кислота негизин экстракция кантип иштейт?
Кислота негизин экстракция кантип иштейт?
Anonim

артындагы идея а кислота-базалык чыгаруу пайдалануу болуп саналат кислота-база органикалык кошулмалардын касиеттери жана алар аралашмада болгондо, аларды бири-биринен тандап бөлүп алуу. Органикалык химияда, кислоталар карбоксил деп аталат кислоталар жана -COOH функционалдык тобун камтыйт.

Ошо сыяктуу эле, кислота негизин экстракциялоонун максаты эмне?

Ан кислота-базалык чыгаруу суюктуктун бир түрү болуп саналат казып алуу. Кислота-базалык чыгаруу адатта органикалык кошулмаларды бири-биринен алардын негизинде бөлүү үчүн колдонулат кислота-база касиеттери. Метод көпчүлүк органикалык кошулмалар сууга караганда органикалык эриткичтерде көбүрөөк эрийт деген божомолго таянат.

Ошондой эле, казып алуу жараяны кандай? Экстракция болуп саналат процесс мында бир же бир нече компоненттер суюк же катуу аралашмадан, тоюттан (1-фаза), суюк аралашпаган эриткичтин (2-фаза) жардамы менен тандалып бөлүнөт. Андан кийин эриткичти калыбына келтирүү үчүн дагы бир бөлүү кадамы (мисалы, дистилляция) талап кылынат.

Муну эске алганда, Наон эмне үчүн казып алууда колдонулат?

Бул көрүнүш көбүнчө натрий гидрокарбонаты болсо байкалат колдонулган үчүн казып алуу кычкыл кошулмаларды нейтралдаштыруу же жок кылуу үчүн. Реакцияда көмүр кычкыл газы (CO2), бул айлана-чөйрөнүн температурасында газ. Газ менен суюктуктун бир бөлүгүн түртүп чыгарган басым күчөйт.

Кислотаны негизден кантип ажыратууга болот?

үчүн аныктоо зат болобу кислота же а база, реакцияга чейин жана андан кийин ар бир заттын суутектерин санагыла. Эгерде суутектердин саны азайса, ал зат болуп саналат кислота (суутек иондорун берет). Эгерде суутектердин саны көбөйсө, ал зат болуп саналат база (суутек иондорун кабыл алат).

Тема боюнча популярдуу