Мазмуну:

Эсептөө 3 эмнени үйрөнөт?
Эсептөө 3 эмнени үйрөнөт?
Anonim

көп өзгөрмөлүү дифференциация, тангенс тегиздиктери, сызыктуу жакындоолор, көп өзгөрмөлүү чынжыр эрежеси, мейкиндиктеги максималдуу/минималдуу чоңдуктар. вектордук белгилер/касиеттер, параметрдик теңдемелер, квадраттык теңдемелер, чекит/кайчылаш көбөйтүндү, жаанын узундугу, ийрилик. вектор боюнча багытталган туундулар, градиенттик векторлор, Лагранж

Бул жерде, Эсептөө 3 кандай темалар камтылган?

Вектордук эсептөө

  • Вектордук талаалар.
  • Сызык интегралдар.
  • Сызыктуу интегралдардын негизги теоремасы.
  • Грин теоремасы.
  • Тармал жана Дивергенция.
  • Параметрдик беттер жана алардын аймактары.
  • Беттик интегралдар.
  • Сток теоремасы.

Экинчиден, Calculus 3 оңойбу? ': Calculus 2 анын мазмуну үчүн кыйыныраак. Бирок класс катары Эсептөө 3 алда канча кыйын болду. Эсептөө 3 Албетте, көптөгөн реалдуу тиркемелери бар бир нече жаңы түшүнүктөр менен толтурулат, бирок класстын өзү өтө көп жаттап алууну камтыйт.

Ошо сыяктуу эле, сиз сурасаңыз болот, Эсептөө 3 көп өзгөрмөлүү менен бирдейби?

Calc 1 = дифференциал эсептөө. Calc 3 = көп өзгөрмөлүү эсептөө = вектордук анализ. Семестр көбүнчө жарым-жартылай туундулар, беттик интегралдар жана ушул сыяктуу нерселерде иштейт.

Эсептөө 2 1ге караганда кыйыныраакпы?

Calc 2 Бул жеңилирээк, анткени calcтегидей жаңы түшүнүктөр эмес 1. Мен calc таптым 2 алда канча кыйын болушу караганда calc 1, анткени ушунча көп жаттоо тартылган. Түшүнүктөр оңой эле, бирок жалпы антидеривативдердин тизмесин жаттоого аракет кылуу тозок болчу.

Тема боюнча популярдуу