Таксономия тарыхында канча мезгил бар?
Таксономия тарыхында канча мезгил бар?
Anonim

Үч деңгээли бар таксономия үчкө туура келет мезгилдер нын таксономия: (i) Альфа таксономия: деңгээли таксономия кандай түрлөр менен мүнөздөлөт жана түрлөрдүн аталышы жүргүзүлөт.

Ушуну эске алып, таксономиянын тарыхы кандай?

Заманбап таксономия расмий түрдө 1758-жылы Карол Линнейдин классикалык чыгармасы Systema Naturae менен башталган. Бул модул, түрлөр боюнча эки бөлүктөн турган сериянын биринчиси таксономия, Линнейдин өсүмдүктөр менен жаныбарларды классификациялоо жана атоо системасына көңүл бурат.

Ошондой эле билиңиз, таксономияда Альфа Бета жана Гамма терминин ким сунуштаган? Таксономия деп аталган негизинен үч деңгээл менен келет альфа, бета жана гамма таксономиясы. Карол Линнейдин атасы катары белгилүү Таксономия. Жана экөө тең Альфа жана Бета процессине кирет Таксономия.

Бул боюнча таксономияны ким ойлоп тапкан?

Карол Линней

Таксономиянын мисалы кандай?

Ан мисал нын таксономия тирүү жандыктар Падышалык, Филим, Класс, Тартип, Үй-бүлө, Урук, Түргө бөлүнөт. Ан мисал нын таксономия Бул Дьюинин Ондук системасы - китепканалар көркөм эмес китептерди бөлүмдөр жана бөлүмдөр боюнча классификациялоо жолу.

Тема боюнча популярдуу