Сан сызыгында ачык чекит эмнени билдирет?
Сан сызыгында ачык чекит эмнени билдирет?
Anonim

1) тартуу а сан сызыгы. 2) бирди коюңуз ачык тегерек же жабык чекит үстүндө саны берилген. ≦ жана ≧ үчүн жабык колдонуңуз чекит көрсөтүү үчүн саны өзү чечүүнүн бир бөлүгү болуп саналат. үчүн, колдонуңуз ачык көрсөтүү үчүн тегерек саны өзү чечимдин бир бөлүгү эмес.

Муну эске алып, сан сызыгындагы ачык тегерек эмнени билдирет?

а боюнча сызыктуу теңсиздиктин графигин түзүүдө сан сызыгы, колдонуңуз ачык тегерек "кичине" же "чоң" үчүн жана а жабык айлана үчүн "кичи же барабар" же "чоң же барабар". -3 < x < 4 чечиминин графигин түзүңүз.

Андан тышкары, сан сызыгында теңсиздикти кантип көрсөтөсүз? Жөн гана бул кадамдарды аткарыңыз.

  1. Өзгөрмөнүн теңсиздик белгисинин экинчи тарабындагы санды табыңыз (х > 4теги 4 сыяктуу).
  2. Сан сызыгын чийиңиз жана ошол сандын айланасына ачык тегерек чийиңиз.
  3. Эгерде өзгөрмө ошол санга барабар болсо гана айлананы толтуруңуз.
  4. Өзгөрмө болушу мүмкүн болгон бардык сандарды көлөкө.

Экинчиден, графикте ачык чекит эмнени билдирет?

жабык (катуу) чекит дегенди билдирет акыркы чекит ийри сызыгына кирет жана ан ачык чекит дегенди билдирет ал эмес. Бул "кичи же барабар" менен "кичине" дегендин айырмасы сыяктуу. Ичинде график экөөң тең көрсөтөсүңөр чекиттер болуп саналат ачык кайсы билдирет функция эч кандай мааниге ээ эмес, андыктан x_0 боюнча аныкталган эмес.

Теңсиздиктеги чекиттер эмнени билдирет?

Биринчиден, а чекит оң жагындагы сандын чекитиндеги сан сызыгында теңсиздик. сандан азыраак дегенди билдирет (бирок ага барабар эмес, ошондуктан чекит бош). сандан чоң же барабар дегенди билдирет (ошондуктан чекит катуу). сандан аз же барабар дегенди билдирет (ошондуктан чекит катуу).

Тема боюнча популярдуу