Жердин бетин изилдөө деген эмне?
Жердин бетин изилдөө деген эмне?
Anonim

Жооп жана түшүндүрмө: The жерди изилдөө геология деп аталат. Сейсмология, вулканология жана минералогия сыяктуу бир катар ар түрдүү субдисциплиналар бар.

Жөнөкөй сөз менен айтканда, жердин бетин изилдөө деген эмне жана аны адамдар кантип пайдаланат?

Чындыгында, география Жерди изилдөө, анын ичинде адамдын иш-аракети аны кандайча өзгөрткөн. География Жердин рельефинин формасын түшүнүүдөн алда канча кеңири изилдөөлөрдү камтыйт. Физикалык география планетанын бардык физикалык системаларын камтыйт.

Андан тышкары, эмне үчүн жер илимин изилдөө керек? Жер илимпоздору Климаттын өзгөрүшүн жана анын кесепеттерин түшүнүү аркылуу коомго көптөгөн пайдалуу салымдарды кошуу. геокоркунучтарга мониторинг жүргүзүү жана жанар тоонун атылышын жана жер титирөөлөрдү болжолдоо. дүйнөдөгү ресурстарды ачуу жана башкаруу: углеводороддор жана баалуу кендер.

Андан тышкары, жерди изилдөө деген эмне?

Геология

Жер илиминин 4 негизги тармагы кайсылар?

Жер илиминин төрт негизги тармагы болуп саналат геология, метеорология, океанография, жана астрономия. Геология Жердин тоо тектеринен жана минералдарынан турган геосфераны изилдөө.

Тема боюнча популярдуу