Материя илими деген эмне?
Материя илими деген эмне?
Anonim

Материя айланаңызда баары бар. Атомдор жана бирикмелер абдан кичинекей бөлүктөрдөн турат маселе. Ал атомдор күн сайын көргөн жана тийген нерселерди курууну улантат. Материя массасы бар жана мейкиндикти ээлеген нерсе катары аныкталат (көлөмү бар). Көлөм - бир нерсе ээлеген мейкиндиктин көлөмү.

Жөн эле, кыска жооп деген эмне?

Материя инерцияга ээ болгон жана физикалык мейкиндикти ээлеген зат. Заманбап физика боюнча, маселе бөлүкчөлөрдүн ар кандай түрлөрүнөн турат, алардын ар бири массасы жана өлчөмү менен. Материалдык бөлүкчөлөрдүн эң белгилүү мисалдары электрон, протон жана нейтрон. Бул бөлүкчөлөрдүн биригиши атомдорду түзөт.

4-класста табияттан материя деген эмне? Илим / Заттын абалы. Бизди курчап турган нерселердин баары материя деп аталат. Материя мейкиндиктерди ээлеген жана ээ болгон нерсе масса. Заттын кээ бир мисалдары жыгач, суу жана аба.

Ошо сыяктуу эле, 5-класста илим деген эмне?

Материя салмагы бар жана мейкиндикти ээлеген нерсе. Сиз көрүп, тийип турган нерселердин баары турат маселе. Материя үч негизги түрдө бар: катуу, суюк жана газдар. Ал ошондой эле тыгыздык, эригичтик, өткөргүчтүк, магнетизм ж.

2-класс үчүн табияттагы материя деген эмне?

Материя. Бул сиздин айланаңыздын баары! Бул массасы бар жана мейкиндикти ээлеген нерсе. Булуттар, океан жана дарактар, баары маселе!

Тема боюнча популярдуу