O2 сызыктуубу?
O2 сызыктуубу?
Anonim

карап O2 Льюис түзүлүшү биз эки гана атом бар экенин көрө алабыз. Натыйжада, алар бири-биринен сүрүлүп калат O2 молекула а сызыктуу геометрия же форма. The O2 Байланыш бурчу 180 градуска жакын болот, анткени ал бар сызыктуу молекулярдык геометрия.

Демек, кычкылтек сызыктуу молекулабы?

The кычкылтек анын 6 валенттүү электрондору бар, ошондуктан октетти бүтүрүү үчүн 2 суутек атомунан дагы 2 электрон керек. The молекула эки өлчөмдүү жана ийилген бериллий гидриди болгон учурдан айырмаланып турат сызыктуу же түз сызык молекулярдык геометрия, анткени анын жалгыз электрон жуптары болгон эмес.

Экинчиден, o3 сызыктуубу? Ар бир молекуланын полярдуулугу анын молекулярдык геометриясына көз каранды. Бул жерде, Озон молекула валенттүү электрондорунун эсебинен ийилген. Үч кычкылтек молекуласы тең эмес сызыктуу алардын sp2 гибриддештирүүсүнө байланыштуу. Бул полярдуулук борбордук атомдун бир жалгыз жуп электронуна байланыштуу Озон.

Жөн эле, o2 формасы кандай?

Молекулярдык геометрия

А Б
CHCl3 формасы кандай? тетраэдрдик
O2 формасы кандай? сызыктуу
PH3 формасы кандай? тригоналдык пирамида
HClO кандай формада болот? ийилген

Эмне үчүн o2 тригоналдык тегиздик?

О атому sp2 гибриддештирилген жана анын түзүлүшү тригоналдык тегиздик. Ошентип, бир O атомунда бир жуп байланыш (кош байланыш) жана эки жалгыз жуп бар. Форманы карап жатканда биз жалгыз жуптарды эске албагандыктан, бир гана жуп анын формасын сызыктуу кылат. Бирок анын структурасы же геометриясы тригоналдык тегиздик.

Тема боюнча популярдуу