Биринчи энергетикалык деңгээлде кандай субдеңгээлдер бар?
Биринчи энергетикалык деңгээлде кандай субдеңгээлдер бар?
Anonim

s субдеңгээли

Ошо сыяктуу эле, энергетикалык деңгээлдердин субдеңгээлдери кандай?

с субдеңгээл бир гана орбиталы бар, ошондуктан максимум 2 электронду камтышы мүмкүн. б субдеңгээл 3 орбитал бар, ошондуктан 6 электронду камтышы мүмкүн. д субдеңгээл 5 орбитал бар, ошондуктан 10 электронду камтышы мүмкүн. Жана 4 субдеңгээл 7 орбитал бар, ошондуктан 14 электронду камтышы мүмкүн.

Жогорудагылардан тышкары, бир атомдо канча энергия деңгээли бар? Ар бир мезгилдеги энергетикалык деңгээлдердин саны Биринчи мезгилдеги атомдордо 1 энергетикалык деңгээлде электрондор бар. Экинчи мезгилдеги атомдордо электрондор бар 2 энергетикалык деңгээл. Үчүнчү мезгилдеги атомдордо 3 энергетикалык деңгээлде электрондор бар. Төртүнчү мезгилдеги атомдор 4 энергетикалык деңгээлде электрондорго ээ.

Муну эске алганда, биринчи энергетикалык деңгээлде канча орбитал бар?

The биринчи энергетикалык деңгээл бир гана с камтыйт орбиталык, экинчи энергетикалык деңгээл бир с камтыйт орбиталык жана үч б орбиталдар, жана үчүнчү энергетикалык деңгээл бир с камтыйт орбиталык, үч б орбиталдар, жана беш г орбиталдар.

d кайсы энергия деңгээлинен башталат?

The г субдеңгээлдер башта үчүнчү башкы энергетикалык деңгээл, f субдеңгээлдери башта төртүнчү башкы энергетикалык деңгээл, жана башкалар.

Тема боюнча популярдуу