Эмне үчүн окумуштуулар элементтерди уюштуруунун логикалык жолун табуу маанилүү болгон?
Эмне үчүн окумуштуулар элементтерди уюштуруунун логикалык жолун табуу маанилүү болгон?
Anonim

Ойлоп табуучу: Дмитрий Менделеев

Ошо сыяктуу эле, 1800-жылдары илимпоздор эмне үчүн белгилүү элементтердин тизмесин көбүрөөк иреттештирүү керек деп чечишкен?

Түшүндүрмө: The окумуштуулар касиеттерин түшүндүм элементтер атомдорунун реляциялык касиеттерине жараша бири-бири менен байланышкан. Алар атомдор ар кандай экенин түшүнүштү элементтер валенттүү орбиталык кабыкчаларындагы электрондордун санына жана атомдук массалардын санына жараша кээ бир касиеттерин бөлүштү.

Кошумча, эмне үчүн биз элементтерди уюштуруу керек? Табигый жактан пайда болгонго чейин элементтер ачылган, мезгилдик таблица химиялык жана физикалык касиеттерин болжолдоо үчүн колдонулган элементтер үстөлдүн боштуктарында. Таблица ар бирине айтып берет элементтин атомдук номер жана адатта анын атомдук салмагы. А типтүү заряды элемент болуп саналат анын тобу менен көрсөтүлгөн.

Ошо сыяктуу эле, адамдар элементтерди уюштурууга аракет кылган адам үчүн атомдук массаны түшүнүү эмне үчүн маанилүү?

Көпчүлүк металл эместер газдар жана суюктуктар, морт жана жылуулук менен электр энергиясын начар өткөрүүчү болгон. Ошондон кийин илимпоздор мүмкүн деген ойго келишкен уюштуруу the элемент тарабынан атомдук масса саны. ар элемент өзүнүн уникалдуулугу бар атомдук масса саны, анткени элементтер протондор менен нейтрондордун ар кандай саны бар.

Химиктер белгилүү элементтерди кантип уюштура башташкан?

Менделеев уюштурган элементтер анын мезгилдик таблицасында атомдук массаны көбөйтүү тартибинде. Элементтер асыл газдарга, өкүлчүлүккө бөлүнүшү мүмкүн элементтер, өткөөл металлдар, же алардын электрондук конфигурацияларына негизделген ички өтмө металлдар.

Тема боюнча популярдуу