Мазмуну:

Прокариоттук жана эукариоттук клеткалар кайсы төрт клетка компоненттерин бөлүшөт?
Прокариоттук жана эукариоттук клеткалар кайсы төрт клетка компоненттерин бөлүшөт?
Anonim

Жыйынтык

  • Бардык клеткалар бар плазмалык мембрана, рибосомалар, цитоплазма, жана ДНК.
  • Прокариоттук клеткаларда ядро ​​жана мембрана менен байланышкан структуралар жок.
  • Эукариоттук клеткаларда органеллдер деп аталган ядро ​​жана мембрана менен байланышкан структуралар бар.

Анда прокариоттук жана эукариоттук клеткалардын ортосунда кандай 4 окшоштуктар бар?

Сыяктуу прокариоттук клетка, а эукариоттук клетка плазмалык мембранасы, цитоплазмасы жана рибосомалары бар, бирок а эукариоттук клетка адатта адан чоңураак прокариоттук клетка, чыныгы ядросу бар (анын ДНКсы мембрана менен курчалган дегенди билдирет) жана башка мембрана менен байланышкан органеллдерге ээ. үчүн функцияларды бөлүү.

Прокариоттук жана эукариоттук клеткалардын ортосунда кандай 5 окшоштук бар? Эукариоттук клеткалар мембрана менен байланышкан органеллдерди, анын ичинде ядрону камтыйт. Эукариоттор сен, мен, өсүмдүктөр, козу карындар, курт-кумурскалар сыяктуу бир клеткалуу же көп клеткалуу болушу мүмкүн. Буга бактериялар мисал боло алат прокариоттор. Прокариоттук клеткалар ядрону же башка мембрана менен байланышкан органеллди камтыбайт.

Бул жерде прокариоттор кайсы төрт клеткалык компонентти бөлүшөт?

Бардык прокариоттор бар плазмалык мембраналар, цитоплазмарибосомалар, клетка дубалы, ДНК, жана мембрана менен байланышкан органеллдер жок.

Кайсы өзгөчөлүк прокариоттор менен эукариоттордо бирдей?

- Прокариот клеткалар мембрана менен байланышкан органеллдер жок. Органеллдердин жетишсиздигинен улам алар кичине. - Эукариоттордо ядро ​​жана мембрана менен байланышкан органеллдер бар, ошондуктан чоңураак.

Тема боюнча популярдуу