Энергияны кванттоо жана бурчтук кванттын кванттоосу эмнени билдирет?
Энергияны кванттоо жана бурчтук кванттын кванттоосу эмнени билдирет?
Anonim

Бурчтуктарды кванттоо импульс билдирет деп орбитанын радиусу жана энергия болот квантталган ошондой эле. Бор суутек атомунун спектринде көрүнгөн дискреттик сызыктар электрондун уруксат берилген бир орбитадан өтүүсүнө байланыштуу деп ойлогон.энергия башкага.

Бул жерде энергияны кванттоо деген эмнени билдирет?

The энергияны кванттоо субатомдук денгээлде экендигин билдирет, энергия фотондор деп аталган акылдуу "пакеттерде" кездешет. Ошондуктан кызыл жана көк фотондор "квантталган"Доллар купюралары сыяктуу эле"квантталган". Ар бир фотон уникалдуу көлөмдө акылдуулукту камтыйт энергия.

Кошумча, эмне үчүн энергия деңгээли квантталган деп сүрөттөлөт? Энергия деңгээли Качан биз сүрөттөп the энергия сыяктуу бөлүкчөнүн квантталган, биз кээ бир баалуулуктарды гана билдирет энергия уруксат берилет. Ал так суммасын гана ала алат энергия жогорку бирине жетүү үчүн керек энергия деңгээли, жана ал бир гана так суммасын жоготуп алат энергия төмөн жетүү үчүн зарыл энергия деңгээл.

Ушуга байланыштуу кванттык механикада кванттоо деген эмне?

In физика, кванттоо деп аталган физикалык кубулуштарды классикалык түшүнүүдөн жаңыраак түшүнүккө өтүү процесси кванттык механика. Бул куруу тартибин жалпылоо болуп саналат кванттык механика классикалык механика.

Зарядды кванттоо деген эмнени билдирет?

Заряддын кванттоосу, анда, билдирет ошол заряд эч кандай ыктыярдуу маанилерди ала албайт, бирок фундаменталдык чоңдуктун интегралдык эселенген чоңдуктары гана заряд (заряд протон/электрон). Мисалы, суутек ионунда электрондордон бир протон көп экенин көрсөтүү үчүн аны оң белги менен белгилейбиз.

Тема боюнча популярдуу