Суунун бириктирүүчү жана жабышчаак касиеттери кандай?
Суунун бириктирүүчү жана жабышчаак касиеттери кандай?
Anonim

Адгезия жана ынтымак болуп саналат суу касиеттери ар бирине таасир этет суу Жердеги молекула жана ошондой эле өз ара аракеттенүүсү суу башка заттардын молекулалары менен молекулалар. Негизинен, бириктирүү жана адгезия бул "жабышчаак" болуп саналат суу молекулалар бири-бирине жана башка заттар үчүн бар.

Анын суунун бириктирүүчү касиети эмнеде?

Когезия ичинде суу болуп саналат суунун менчиги Бул анын молекулаларын бири-бирине тартууга алып келет. А суу молекула эки суутек атому менен байланышкан бир кычкылтек атомунан турат. Молекуланын тең салмактуу эмес заряды бар, кычкылтек жагы бир аз терс, ал эми суутек жагы оң.

Ошондой эле билесизби, когезия кандай касиеттерге ээ? Бул купол сымал форма улам пайда болот суу молекулалардын когезиялык касиеттери же бири-бирине жабышып калуу тенденциясы. Когезия ошол эле түрдөгү башка молекулалар үчүн молекулалардын тартылышын билдирет, жана суу молекулалар бири-бири менен суутек байланышын түзө алганы үчүн күчтүү бириктирүүчү күчкө ээ.

Ушуну эске алып, сууну бириктирүүчү жана жабышчаак касиетти эмне берет?

Когезия беттик чыңалууну пайда кылуу үчүн суутек байланыштарын бириктирет суу. бери суу башка молекулаларга тартылат, клей күчтөр тартат суу башка молекулаларга карай.

Уюшкан жана жабышчаак деген эмне?

Когезия окшош молекулалардын (бир эле заттын) өз ара тартылуусунун натыйжасында бири-бирине жабышып калуу касиети. Адгезия ар түрдүү молекулалардын же беттердин бири-бирине жабышып калуу касиети. Бул менен шартталган клей суунун молекулалары менен идиштин молекулаларынын ортосундагы күч.

Тема боюнча популярдуу