Күчтүү кислота менен алсыз негизди аралаштырганда эмне болот?
Күчтүү кислота менен алсыз негизди аралаштырганда эмне болот?
Anonim

Түр 2: качан а күчтүү кислота / база менен реакция кылат алсыз база/ кислота эгерде гидроний жана гидроксил иондору эквиваленттүү амт болсо, анда туз жана суу пайда болуп, 57 кж/мольден бир топ азыраак энергия бөлүнүп чыгат. алсыз кислота / база бул жалпысынан эндотермикалык.

Жөн эле, күчтүү кислота алсыз негиз менен реакцияга киргенде эмне болот?

Титрлөө а алсыз база менен күчтүү кислота. Ичинде алсыз база-күчтүү кислота титрлөө, кислота жана база болот реакция кылуу түзүү а кислоталуу чечим. Коньюгат кислота титрлөө учурунда өндүрүлөт, андан кийин реакция кылат суу менен гидроний иондорун пайда кылат. Бул рН 7ден төмөн эритмеге алып келет.

Ошондой эле, бир кислота менен негизди аралаштырганда эмне болот деп сурашы мүмкүн? Аррениус Кислоталар жана Базалар Качан туздарды пайда кылуу үчүн бириктириңиз сен бир Arrhenius бириктирүү кислота жана база ошол эле эритмеде оң заряддуу гидроний иондору гидроксид иондору менен биригип сууну, калган иондор биригип тузду пайда кылат. Алар биригип NaCl же кадимки ашкана тузун түзөт.

Жөн эле, күчтүү кислота менен алсыз кислотаны аралаштырганда эмне болот?

Эгер күчтүү кислота буферге кошулат, алсыз база H менен реакция кылат+ тартып күчтүү кислота түзүү алсыз кислота ХА: Х+ + А- → HA. Х+ А тарабынан сиңет- суу менен реакцияга кирбестен, Н пайда кылат3О++), ошондуктан рН бир аз гана өзгөрөт.

Алсыз негиз күчтүү кислотаны нейтралдаштыра алабы?

Күчтүү кислоталар күчтүү негиздерди нейтралдаштырат бирдей өлчөмдө бирдей концентрациядагы. А алсыз кислота үчүн зарыл күчтүү базаны нейтралдаштыруу эгерде концентрациялар бирдей жана тескерисинче болсо алсыз негиздер жана күчтүү кислоталар. Буфер - бул а камтыган чечим алсыз кислота жана ошол эле анион менен туз кислота.

Тема боюнча популярдуу