Эмне үчүн деңиз экологиясы маанилүү?
Эмне үчүн деңиз экологиясы маанилүү?
Anonim

Дени сак деңиз экосистема болуп саналат маанилүү коом үчүн, анткени алар азык-түлүк коопсуздугу, мал үчүн тоют, дары-дармек үчүн чийки зат, коралл ташынан жана кумдан жасалган курулуш материалдарын, ошондой эле жээктеги эрозия жана суу ташкындары сыяктуу коркунучтарга каршы табигый коргонуу кызматтарын көрсөтөт.

Демек, экология деген эмне жана ал эмне үчүн маанилүү?

Экология биздин дүйнөнү байытат жана адамдын жыргалчылыгы жана гүлдөп-өнүгүшү үчүн чечүүчү мааниге ээ. Ал тамак-аш өндүрүү, таза аба менен сууну сактоо жана өзгөргөн климатта биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо үчүн өтө маанилүү болгон адамдар менен табияттын ортосундагы өз ара көз карандылык жөнүндө жаңы билимдерди берет.

Экинчиден, деңиз экосистемалары адамдарга кандай пайдаларды берет? Деңиз корголуучу аймактардын артыкчылыктары

  • Биологиялык ар түрдүүлүктү коргоо жана өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу.
  • Экосистемалык кызматтардын туруктуулугун жогорулатуу жана тейлөө.
  • Экологиялык ден соолукту салыштыруу.
  • Балык чарбасы жайылып баратат.
  • Геологиялык өзгөчөлүктөрдү же процесстерди коргоо.
  • Маданий баалуулуктарды коргоо.
  • Эс алуу жана туристтик мүмкүнчүлүктөр көбөйөт.
  • Билим жана илим.

Андан кийин, деңиз экологиясы эмнени билдирет?

Деңиз экологиясы бул илимий изилдөө деңиз- тиричилик чөйрөсү, популяциялар жана организмдердин жана курчап турган чөйрөнүн өз ара аракеттенүүсү, анын ичинде алардын абиотикалык (организмдердин жашоо жана көбөйүү жөндөмдүүлүгүнө таасир этүүчү жансыз физикалык жана химиялык факторлор) жана биотикалык факторлор (тирүү заттар же материалдар)

Экологиянын атасы ким?

Александр фон Гумбольдт

Тема боюнча популярдуу