Тукум куучулук касиеттин кайсынысы мисал болот?
Тукум куучулук касиеттин кайсынысы мисал болот?
Anonim

Адамдарда көздүн түсү бир тукум кууп өткөн өзгөчөлүктүн мисалы: жеке адам мүмкүн мурастоо "күрөң көз өзгөчөлүк"ата-энесинин биринен. Тукум кууган сапаттар гендер тарабынан башкарылат жана организмдин геномундагы гендердин толук жыйындысы анын генотиби деп аталат.

Ошо сыяктуу эле, сиз, кээ бир тукум куума өзгөчөлүктөр кайсылар деп сурашы мүмкүн?

Тукум кууган сапаттар чачтын түсү, көздүн түсү, булчуңдардын түзүлүшү, сөөктөрдүн түзүлүшү жана ал тургай мурундун формасы сыяктуу өзгөчөлүктөр кирет. тукум куучулук өзгөчөлүктөрү болуп саналат өзгөчөлүктөрү муундан кийинки муунга өтүп кетет. Бул үй-бүлөдө кызыл чачтын түшүшү сыяктуу нерселерди камтышы мүмкүн.

Ошондой эле билесизби, ээ болгон өзгөчөлүктүн мисалы кайсы? # Ан алынган касиет мүнөздүү же катары аныкталат өзгөчөлүк айлана-чөйрөнүн таасиринин натыйжасы болгон фенотипти пайда кылат. Мисалдар: манжалардагы мозолей, чоңураак булчуң көлөмү, сүрөт тартуу, ырдоо, сүзүү, бийлөө ж.б. өзгөчөлүктөрү ата-энеден урпактарга өтөт.

Муну эске алганда, кайсы бир тукум куучулук касиеттин мисалы болуп саналат Brainly?

Бир аз жалпы мисалдар нын тукум куума сапаттар жемиштин жыты, терисинин түсү, чачынын жана көзүнүн, боюнун ж.б.у.с. Ар кандай алынган өзгөчөлүктөрү же турмуштук тажрыйба аркылуу уйренул-ген ыктар жок тукум кууп өткөн ата-энеден урпактарга чейин.

Кандай сапаттар тукум кууп өтүүгө болбойт?

эмес мисалдары тукум куума сапаттар дасторкондогу жүрүм-турум, саламдашуу каада-салты, белгилүү бир артыкчылыкты камтыйт түрлөрү тамак-аш, жана ата-энелик көндүмдөр. Тукум кууган сапаттар Ар бир ата-эне тукумуна кошкон генетикалык маалымат аркылуу алынган өзгөчөлүктөр. Тукум кууган сапаттар физикалык болушу мүмкүн өзгөчөлүк же жүрүм-турум.

Тема боюнча популярдуу